Gemeente Rotterdam


Onderzoek naar bestuurskosten gestart

Waarom deze Internetpagina?
Sinds enkele weken circuleren in de pers artikelen over (vermeende) fraude en mogelijk gesjoemel door (oud)bestuurders van de Gemeente Rotterdam. Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam wil burgers zoveel mogelijk informatie geven over deze kwestie. Daarbij moet het gemeentebestuur de privacy van personen wel beschermen en mag zij lopende onderzoeken niet verstoren door voortijdig informatie te verschaffen. Waar het gaat om formeel ingediende meldingen (zoals deze 'klachten' formeel heten) die ook publiekelijk (via de media) zijn geuit, zullen de conclusies naar aanleiding van deze meldingen ook via deze Internetsite worden gepubliceerd.

Het onderzoek naar de bestuurskosten
In de pers zijn berichten verschenen over geruchten of meldingen over vermeend onjuist gebruik van gemeentelijke middelen door de ex-burgemeester,en (ex-)wethouders. Reeds in september van dit jaar had de Commissie tot Onderzoek van de Rekening tot onderzoek hierover besloten. De COR neemt in dit onderzoek de recente geruchten en meldingen mee. Daarnaast zijn dergelijke meldingen binnengekomen bij het bureau Integer Handelen.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
De COR is een commissie van de Gemeenteraad. Deze commissie onderzoekt namens de Gemeenteraad 'de rekening' van de gemeente als ook die van de gemeentelijke diensten, bedrijven en fondsen. De COR bestaat uit een voorzitter en vier leden, allen lid van de gemeenteraad. De huidige voorzitter is mevr. M.J. van Ravesteijn-Kramer (D66).

In september van 1999 had de COR, op basis van een verzoek daartoe uit de gemeenteraad uit september 1997, besloten om een onderzoek in te stellen naar het declaratiegedrag en het gebruik van gemeentelijke facilititeiten door de colleges van Burgemeester en Wethouders in de periode 1986 - 1999. Voor dit specifieke onderzoek maakt de COR gebruik van een extern bureau en zal de Commissie als het onderzoek daartoe aanleiding geeft mogelijke betrokkenen horen. De COR houdt de mogelijkheid open gedurende het onderzoek één of meer 'wijze personen' te raadplegen. Zij wil haar onderzoek medio december afronden.

Het postadres van de COR is: Commissie tot Onderzoek van de Rekening, t.a.v. mevr. M.J. van Ravesteijn, Gemeente Rotterdam, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

Bureau Integer Handelen (BIH)
Het gemeentelijk bureau Integer Handelen heeft meldingen ontvangen aangaande wat in de breedst mogelijke zin kan worden aangeduid als 'misbruik van macht of middelen' door ambtenaren en (ex-) bestuurders van Rotterdam. Het bureau neemt de melding over, en garandeert de melder een gelimiteerde anonimiteit. Het onderzoek naar de meldingen wordt overigens niet verricht door het bureau Integer Handelen zelf, maar door andere daarvoor aangewezen personen
Het BIH is via e-mail te bereiken onder:
integerhandelen@bsd.rotterdam.nl
Het postadres is: Bureau Integer Handelen, t.a.v. mevr. L.M. van Lottum, Gemeente Rotterdam, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

Wat is de rol van Justitie?
In de afgelopen weken is de vraag aan de orde gekomen waarom het Openbaar Ministerie de geruchten en meldingen niet onderzoekt. Het Openbaar Ministerie komt echter pas in actie als er een officiële aanklacht wordt ingediend. De hoofdofficier van justitie heeft daarnaast besloten de resultaten van het COR-onderzoek af te wachten om vervolgens op grond daarvan te beoordelen of verder onderzoek van de kant van het Openbaar Ministerie gewenst is.

Deel: ' Onderzoek naar bestuurskosten Rotterdam '
Lees ook