gemeente hoorn

onderzoek naar betonrot

de gemeente hoorn heeft aan een aantal eigenaren-bewoners in hoorn een brief gestuurd waarin gewezen wordt op mogelijke schade aan de beganegrondvloer van hun woning. de brief ging vergezeld van een folder met nadere informatie. de woningen in kwestie zijn voorzien van vloeren die uit kwaaitaal- of mantabetonelementen bestaan. met dergelijke vloeren doen zich elders in het land en mogelijk ook in hoorn problemen voor.

tussen 1970 en 1983 produceerden de firma kwaaitaal vormbeton bv en de fabriek beton- industrie woerden bv betonelementen voor vloeren op de begane grond van woonhuizen en andere gebouwen. deze zogeheten kwaaitaal- en mantavloeren zijn in heel nederland toegepast.
naar blijkt verkeert een deel ervan in slechte staat.

landelijk
om meer inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek is het ministerie van vrom gestart met een landelijk onderzoek. inventarisatie onder alle gemeenten in nederland wees uit dat in circa 100.000 à 110.000 woningen deze beganegrondvloeren zijn toegepast. in hoorn gaat het om circa 1900 woningen.

namens het ministerie van vrom vindt landelijk een raming plaats van de omvang van de schade. steekproefsgewijs worden landelijk 200 woningen geïnspecteerd, waaronder 17 in hoorn. verder zijn 168 eigenaren-bewoners in hoorn namens het ministerie benaderd door intron bv om een enquêteformulier in te vullen. daarna wordt de beganegrondvloer van één op de tien woningen terdege onder de loep genomen. de resultaten van dit landelijk onderzoek zullen vermoedelijk begin volgend jaar bekend zijn.

Deel: ' Onderzoek naar betonrot in Hoorn '
Lees ook