Rijks Universiteit Groningen


Nummer 84

16 juni 1999

Trentelmanprijs voor promotieonderzoek dr.ir. Marijn Sipkema

ONDERZOEK NAAR BIOLOGISCHE AFBRAAK AFVALWATER BEKROOND

Marijn Sipkema (Rotterdam, 1967) ontvangt de Chris Trentelmanprijs voor haar onderzoek naar de biologische afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen, in het bijzonder trichlooretheen. Zij promoveerde op 15 januari 1999 bij de vakgroep Technische Scheikunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift luidt: Aerobic cometabolic degradation of trichloroethene: model development and process optimization for bioremediation of polluted water streams.

Door slordig gebruik en verkeerde opslag zijn grote hoeveelheden giftige gechloreerde koolwaterstoffen in het grondwater terecht gekomen. Sipkema ontdekte dat het inzetten van bacteriën bij de afbraak van tri goedkoper kan zijn dan de gebruikelijke fysisch-chemische methoden. Voor een tweetal bacteriecultures ontwikkelde zij modellen om de karakteristieken van de groei van de bacteriën en de omzetting van tri te beschrijven. De beoordelingscommissie van de Trentelmanprijs roemt Sipkema’s onderzoek vanwege de hoge wetenschappelijke kwaliteit en vanwege de grote waarde voor de praktijk. Marijn Sipkema werkt sinds haar promotie als fermentatietechnoloog bij DSM Gist in Delft.

Bijzondere prestatie

De Chris Trentelmanprijs is in maart 1988 ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA. De prijs wordt om de twee jaar toegekend aan jonge, veelbelovende vakmensen die de ontwikkelingen op het gebied van de afvalwaterzuivering of het waterkwaliteitsbeheer met een bijzondere prestatie of bijdrage hebben vooruitgeholpen. Aan de Trentelmanprijs is een geldbedrag van ƒ 5000,- verbonden.

Deel: ' Onderzoek naar biologische afbraak afvalwater bekroond '
Lees ook