Gemeente Nieuwegein

ONDERZOEK NAAR BODEM IN NIEUWEGEINSE SINGELS
In opdracht van de afdeling Beheer van de gemeente Nieuwegein onderzoeken medewerkers van ingenieursbureau 'Oranjewoud' uit Almere de komende weken de kwaliteit van de bodem in diverse gemeentelijke singels. Afhankelijk van de onderszoeksresultaten over de mate van vervuiling worden te zijner tijd baggerwerkzaamheden in de singels uitgevoerd. Naast de kwaliteit van de baggerspecie laat de gemeente ook meten hoeveel bagger bij de werkzaamheden vrij zal komen. Deze gegevens worden gebruikt om de baggerspecie tegen minimale kosten te verwerken. Door de baggerwerkzaamheden wordt de waterdiepte in de singels weer op het oorspronkelijke niveau gebracht. Ook wordt verwacht dat het verwijderen van de bagger een gunstig effect zal hebben op de waterkwaliteit.

De veldwerkzaamheden, die zijn gestart op 21 juli en drie weken zullen duren, bestaan uit het doen van metingen in het nemen van watermonsters. Dat gebeurt in de singels in de volgende gebieden: Kasteel Oudegein, IJsselstee, Moerasgebied, 't Gein, IJsbaan, Sportpark Geinoord, Ziekenhuis, Bosruiter, Groenling, Kauwenhof, Zwaluw, Zwolsche Algemene, Plettenburg Noord, Kokkebogaard, 't Fort en Reigersbek. De werkzaamheden worden op het water zelf verricht en veroorzaken daarom geen overlast.

Deel: ' Onderzoek naar bodem in Nieuwegeinse singels '
Lees ook