Persbericht


Leidschendam, 15 juni 1999

Jaarlijks 25 miljoen dollar voor onderzoek naar effecten chemicaliën op gezondheid en milieu CHEMISCHE INDUSTRIE INTRODUCEERT WERELDWIJD ONDERZOEKSPROGRAMMA

De internationale chemische industrie zal jaarlijks een bedrag van ten minste 25 miljoen dollar besteden aan onderzoek naar de lange termijn-effecten van chemicaliën op de gezondheid en het milieu. Met het wereldwijde Long-range Research Initiative (LRI) wil de chemische industrie meer kennis verkrijgen over de effecten van chemicaliën. LRI past in de filosofie van Responsible Care, waarmee de chemische industrie eveneens wereldwijd - streeft naar meer openheid van haar handelen. De Europese chemiefederatie CEFIC presenteert het initiatief tijdens de derde topconferentie van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) die plaatsvindt in Londen van 16-18 juni. CEFIC heeft in overleg met de Amerikaanse en Japanse federaties de begeleiding en samenstelling van het Europese deel van het onderzoekprogramma op zich genomen.

Namens het LRI geeft dr. Luciano Respini, directeur van Dow Europa en lid van de CEFIC-LRI Board Task Force, in zijn presentatie aan dat het beschikbare bedrag zal kunnen oplopen tot 30 miljoen dollar. De komende drie jaar staan studies gepland naar de mate van blootstelling, risicoanalyse, ontstaan van kanker door blootstelling aan chemicaliën, vergiftiging via de luchtwegen, immunotoxiciteit en allergieën. In wetenschappelijke bladen en op het internet is deze maand een oproep gedaan aan onafhankelijke wetenschappers en onderzoeksinstituten om hun onderzoeksvoorstel in te dienen. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) hoopt dat een gedeelte van het onderzoek in Nederland kan plaatsvinden, en heeft daarom Nederlandse onderzoekers uitgenodigd om in te schrijven. Een van de al lopende LRI-projecten is het onderzoek naar de hormoonverstorende werking van stoffen, de endocrine modulators. Dr. R.A.F. Weber voert een deel van dit onderzoek uit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook de overheden zullen gevraagd worden om advies te geven en medewerking te verlenen aan het LRI. Een onafhankelijk panel van deskundigen zal erop toezien dat de onderzoeken zonder belangenverstrengeling worden uitgevoerd.

Respini tijdens de WHO-conferentie: "Dankzij de informatie die de wetenschap ons zo zal opleveren, zijn wij beter in staat de blootstelling aan chemicaliën te specificeren en te bepalen of er een duidelijk verband bestaat tussen deze blootstelling en bovengenoemde gezondheidsrisico's. Ons LRI-programma sluit aan op de prioriteiten van het WHO-onderzoek die zijn vastgelegd in het programma Environment and Health Research for Europe." "Het LRI heeft niet alleen betrekking op de wetenschap, maar ook op het streven van de chemische industrie om openheid te betrachten bij alles wat we doen. Het LRI onderstreept onze inzet voor Responsible Care. Alle resultaten zullen worden gepubliceerd en door vakgenoten worden beoordeeld, ongeacht het feit of deze wel of niet gunstig uitvallen voor de chemische industrie." Hij voegde hieraan toe: "Ik wil duidelijk stellen dat we op grond van de resultaten actie zullen ondernemen. Omdat het zo belangrijk is. Zo simpel ligt het."

Met het wereldwijde Responsible Care-programma geven chemische bedrijven sinds 1989 structureel invulling aan hun maatschappelijke verantwoording ten opzichte van hun omgeving Inmiddels onderschrijven nagenoeg alle chemische producenten die zijn aangesloten bij de VNCI de Responsible Care-filosofie en handelen er ook naar. Deelname aan Responsible Care is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bedrijven die deelnemen, verplichten zich om hun prestaties op het gebied van milieu, veiligheid, en gezondheid telkens te verbeteren en daarover verantwoording af te leggen.

Meer informatie over LRI vindt u op de volgende websites: http://www.cefic.org/lri en http://www.who.dk/cpa/cpa.htm

Deel: ' Onderzoek naar effecten chemicaliën op gezondheid en milieu '
Lees ook