Gemeente Stadskanaal

Onderzoek naar explosieven in het Stadskanaal

Het is u bekend, dat op dit moment het Stadskanaal gebaggerd wordt. Dat doet de provincie in samenwerking met onder meer de gemeente Stadskanaal. Nu zijn er bij de gemeente aanwijzingen binnengekomen, dat op de bodem van het kanaal zich explosieven bevinden. Het gaat om projectielen uit de tijd van de tweede wereldoorlog. Vooral voor het deel van het kanaal tussen de Watertoren en het Streekhistorisch museum en ter plaatse van de Gasselterbrug zijn sterke aanwijzingen dat zich daar explosieven bevinden. Het college van burgemeester en wethouders wil daar zekerheid over hebben en geen enkel risico nemen. Daarom is de explosieven opruimingsdienst opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek zal binnen enkele weken uitgevoerd worden. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zal de explosieven opruimingsdienst het college adviseren of maatregelen genomen moeten worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek naar explosieven in het Stadskanaal '
Lees ook