Gemeente Moerdijk


Onderzoek naar gebruik nieuw gemeenschapshuis zevenbergen

De gemeente Moerdijk wil weten waar de verenigingen behoefte aan hebben als er een nieuw gemeenschapshuis in Zevenbergen wordt gebouwd. Daarom gaat binnenkort een enquête de deur uit aan alle verenigingen die momenteel gebruik maken van een gemeenschapshuis.

Door de verkoop van Het Anker, de voorgenomen sloop van De Schakel en de plannen in de wijk Zoetendaal is er voor de lange termijn geen geschikte gemeenschapsruimte meer in Zevenbergen. De door de gemeenteraad ingestelde stuurgroep constateerde dat er vervangende ruimte gevonden moet worden. Het gemeentebestuur is het daarmee eens.

Nu ligt de vraag voor waar een nieuw gebouw aan zou moeten voldoen. Hoeveel verenigingen gaan er gebruik van maken op welke dagen en in welke uren? Hoeveel ruimtes (inclusief bergruimte) moeten er komen en waar moeten ze aan voldoen? Na de inventarisatie is dus duidelijk hoe een gebouw er ongeveer uit moet zien. Overigens worden ook de verenigingen die nu geen accommodatie gebruiken in een gemeenschapshuis van harte uitgenodigd om een enquêteformulier in te vullen. Het kan immers zijn dat ze in de nieuwe situatie wel gebruik willen maken van het nieuwe gebouw. De formulieren liggen bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in het gemeentehuis.

Na de inventarisatie vraagt de gemeente in een later stadium aan de verenigingen of ze, tegen een op dat moment redelijk in te schatten huurtarief, ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van het te realiseren gebouw. De resultaten worden vervolgens aan de stuurgroep voorgelegd om onder andere te beoordelen of bestaande voorzieningen niet onnodig in de problemen komen door de komst van het nieuwe gebouw.

De resultaten van dit onderzoek, de indeling van het gewenste gebouw en een berekening van de kosten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit zal in het najaar zijn. Als de raad de noodzakelijke financiën beschikbaar stelt, kan met de realisatie begonnen worden.

Laatst gewijzigd 12 juni 2002

Deel: ' Onderzoek naar gebruik nieuw gemeenschapshuis '
Lees ook