Stadsdeel Zeeburg

Onderzoek kinderdagverblijf Denyo afgerond

Na de vondst van een kleine hoeveelheid heroïne zijn op 17 februari jl. de vestigingen van het particulier kinderdagverblijf Denyo aan de Insulindeweg 103, 105 en 109-111 gesloten. Het stadsdeelbestuur heeft bij het besluit over het wel of niet verlenen van een vergunning voor uitbreiding aan kinderdagverblijf Denyo gewacht op de uitkomsten van het onderzoek door de politie en de inspectie. Beide onderzoeken zijn klaar.

De Inspectie Kinderopvang onderzoekt of kinderdagverblijven aan alle eisen van de Verordening Kinderopvang voldoen. Het inspectieonderzoek bij het kinderdagverblijf Denyo is afgerond.

In het gedeelte met een bestaande kindercentrumvergunning aan de Insulindeweg 109/111 worden 10 kinderen opgevangen. In het gedeelte met een kindercentrumvergunning in aanvraag aan de Insulindeweg 103 & 105 worden per pand maximaal 4 kinderen per dag opgevangen. Aan de volgende eisen moet worden voldaan voor het verlenen van een vergunning:

1. voldoende gediplomeerd personeel op de groepen
2. een beleidsplan waarin duidelijk wordt hoe de 3 panden (Insulindeweg 109/111, 103 en 105) met elkaar verbonden worden. Als dit niet kan moeten de locaties 103 en 105 beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel om in aanmerking te komen voor een vergunning. Dat is op dit moment niet het geval.
3. alle vluchtwegen dienen vrij te zijn van belemmeringen
4. alle technische gebreken dienen in orde te worden gemaakt
5. de buitenruimte moet veilig en schoon zijn.

De Inspectie Kinderopvang adviseert de eigenaresse pas open te gaan met de panden 109 en 111 als aan 1,3,4 en 5 voldaan zijn. De inspectie adviseert stadsdeel Zeeburg de vergunning aanvraag voor 103 en 105 af te wijzen. Als aan alle bovengenoemde eisen is voldaan kan een nieuwe aanvraag voor 103 en 105 in behandeling worden genomen

De politie Balistraat heeft de toedracht van het incident onderzocht. De politie heeft niet kunnen vaststellen hoe het zakje met 0,24 gram heroïne in het kinderdagverblijf Denyo terecht is gekomen. De politie heeft het onderzoek gesloten.

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie Kinderopvang heeft het stadsdeelbestuur besloten om op dit moment geen kindercentrumvergunning te verlenen aan kinderdagverblijf Denyo voor de nieuwe panden aan de Insulindeweg 103 en 105. Voor de panden met een in augustus 2002 verleende kindercentrumvergunning aan de Insulindeweg 109/111 adviseert stadsdeel Zeeburg de eigenaresse van Denyo nadrukkelijk pas open te gaan nadat aan de eisen van de Inspectie Kinderopvang is voldaan. Hoe snel Denyo aan de eisen kan voldoen is niet bekend.

De ouders/verzorgers van de kinderen zijn op donderdagavond 6 maart tijdens een bijeenkomst met de Inspectie Kinderopvang, de politie en stadsdeel Zeeburg op de hoogte gebracht van de bevindingen van de beide onderzoeken.

Deel: ' Onderzoek naar heroine op kinderdagverblijf in Amsterdam afgerond '


Lees ook