Gemeente Nieuwegein

Onderzoek naar in oorlog neergestort vliegtuig

De gemeente Nieuwegein is een onderzoek gestart naar de restanten van een vliegtuig dat volgens een melding van een particulier n de Tweede Wereldoorlog is neergestort in het gebied Blokhoeve en Galecopperzoom. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht uitgevoerd.

Aan de noordzijde van Nieuwegein wordt in het gebied Blokhoeve in totaal 700 woningen en enkele kantoren gebouwd en worden in het gebied Galecopperzoom een sportpark, een buurtpark, een ecologische zone en werkgelegenheid gerealiseerd. De informatie over deze plannen heeft geleid tot een bijzondere melding dat in de tweede wereldoorlog in dit gebied een vliegtuig is neergestort.
Niet bekend is of het een vliegtuig van de geallieerde luchtmacht of de Duitse luchtmacht betreft. Bij de gemeente Nieuwegein was tot nu toe niets bekend van dit voorval. Naspeuringen in de gemeentelijke archieven hebben ook geen bruikbare aanwijzingen opgeleverd. Om het zekere voor het onzekere te nemen, is de gemeente samen met de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht een onderzoek gestart.

De Bergingsdienst voert op dit moment een bureauonderzoek uit. In de archieven van de Royal Air Force in Londen en bij de Topografische Dienst in Emmen wordt informatie ingewonnen over de oorlogsperiode en de daarbij gemelde ongevallen met vliegtuigen. Daarnaast worden luchtfoto's en kaartmateriaal uit die tijd bestudeerd. Ook gaat de Bergingsdienst gesprekken voeren met personen die meer kunnen vertellen over deze periode. De melder van het vliegtuigongeval wordt daar ook bij betrokken. Op basis van alle verkregen informatie moet duidelijk worden waar gericht gezocht kan worden.

Na het bureauonderzoek wordt er een veldonderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit metingen ter plaatse en vermoedelijk worden er luchtopnamen van de omgeving gemaakt. Het veldonderzoek wordt half augustus 2002 uitgevoerd.

Alle informatie moet uiteindelijk leiden tot of de plaatsbepaling van de restanten van het vliegtuig, of mogelijk de vaststelling dat al in de oorlogsjaren ruiming heeft plaats gevonden.

Wanneer restanten van het vliegtuig worden getraceerd, moet nader onderzoek aantonen of berging van de restanten mogelijk is. Vaak zijn de vliegtuigwrakken diep in de bodem verzakt. Meestal zijn alleen de zwaardere delen zoals de motoren en de wielconstructie overgebleven. Andere delen zijn al bij het neerstorten of tijdens het verblijf in de bodem verdwenen. Gezien de slappe bodem in Blokhoeve en/of Galecopperzoom wordt verwacht dat mogelijke restanten op grotere diepte liggen.

Invoerdatum 30-7-2002

Deel: ' Onderzoek naar in oorlog neergestort vliegtuig Nieuwegein '
Lees ook