Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-090
DATUM: 28 juni 1999

Onderzoek naar inhoud en gebruik van www.provincies.nl

Naar aanleiding van de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 3 maart
1999 hebben de provincies gezamenlijk het internet als communicatiemiddel ingezet. In opdracht van het Instituut voor Publiek en Politiek heeft de universiteit van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar inhoud en gebruik van deze provinciale website. Doel van dit onderzoek was een beeld schetsen van de inhoud en een analyse maken van de verschillende provinciale websites. De onderzoeksresultaten zijn samengebracht in het rapport www.provincies.nl. De verkiezingen voor Provinciale Staten worden gekenmerkt door een gebrek aan belangstelling bij de burgers en daaruit volgend een lage opkomst. Deze situatie maakt dat het gebruik van nieuwe vormen van communicatie en mediagebruik noodzakelijk is. Het internet is het nieuwe medium bij uitstek en het lag voor de hand dat de provincies een gezamelijke website hebben opgezet. Direct contact met de burgers en het aantrekken van de groep jongeren zijn voordelen van het gebruik van nieuwe media. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief. In totaal is de site met 90.000 user sessions in een periode van zes weken goed bezocht. Een groot gedeelte van de bezoekers waren studenten, maar de leeftijdsspreiding was evenrediger dan over het algemeen bij internet gebruik. Het percentage vrouwen, 32%, was opvallend hoog. Het overgrote deel van de bezoekers is hoog opgeleid. De bezoekers van de site waren zeer politiek geïnteresseerd. Wanneer zij een doorsnede van de bevolking zouden vormen dan was de opkomst bij de verkiezingen drie keer zo hoog geweest. Uit het onderzoek bleek ook dat de bezoekers vooral op zoek waren naar een hulpmiddel bij het stemmen en veel minder naar algemene informatie over de provincie.De uitkomsten van het onderzoek zullen worden betrokken bij eventuele nadere voorstellen voor een permanente gezamenlijke site. Het onderzoek is beschikbaar op internet (www.provincies.nl) en ligt ter inzage bij de afdeling Communicatie op het provinciehuis te Lelystad.

Deel: ' Onderzoek naar inhoud en gebruik van www.provincies.nl '
Lees ook