Gemeente Leiden

11 oktober 1999

Menno Bekker

071-5167236

onderzoek naar inkomens- en leefsituatie

De gemeente Leiden en de Universiteit Leiden hebben besloten om gezamenlijk een onderzoek naar de inkomens- en leefsituatie van de inwoners van Leiden uit te laten voeren. De Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) Amsterdam heeft de opdracht gekregen. Het onderzoek is bedoeld om meer zicht te krijgen over wat Leidse burgers vinden van het leven in Leiden en hoe ze tegen de universiteit aankijken. Daarnaast spitst het onderzoek zich ook speciaal toe op de studenten, die in Leiden wonen.

De gemeente Leiden heeft in 1996 een grootschalig onderzoek naar de inkomens- en leefsituatie gehouden onder haar inwoners. Dit onderzoek ging over de volgende vragen: "Wat vindt u van de buurt waar u woont? Vindt u Leiden een gezellige stad om te wonen en uit te gaan? Voelt u zich veilig op straat en kunt u financieel de eindjes aan elkaar knopen?" Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Rondkomen in Leiden 1996'. Op verzoek van de gemeenteraad wordt dit onderzoek herhaald, deze keer uitgebreid met de specifieke doelgroep studenten. In samenwerking met de Universiteit Leiden worden daarom nu twee vragenlijsten gepubliceerd. Daarin worden ook specifieke vragen over de universiteit gesteld.

De gemeente publiceert in de Stadskrant van vrijdag 15 oktober een vragenlijst met tal van vragen, bestemd voor alle inwoners van Leiden. Het universiteitsblad Mare van donderdag 14 oktober publiceert eenzelfde soort vragenlijst, maar toegespitst op Leidse studenten. Lezers van de bladen kunnen de lijsten invullen en gratis retourneren naar het onderzoeksbureau. De gegevens worden anoniem behandeld.

Wie de vragenlijst invult en terugstuurt maakt kans op een prijs. Het onderzoeksbureau verloot zowel voor de vragenlijst uit de Stadskrant als die uit de Mare één waardebon van 500 en twee van 250 gulden.

Nadere informatie bij medewerkers van de sector Sociale Zaken:

Cylia Wopereis, tel.: 5167233
Kees Paalvast, tel.: 5167444

Deel: ' Onderzoek naar inkomens- en leefsituatie in Leiden '
Lees ook