Gemeente Eijsden

Onderzoek naar internetdiensten

Enkele weken geleden kregen we een verzoek om mee te werken aan een landelijk onderzoek naar internetgebruik. Natuurlijk ondersteunt onze gemeente graag jonge wetenschappers. Vandaar dat wij besloten een link naar deze onderzoekssite aan te brengen. Het gaat dan om Het onderzoek is een een complementair onderzoek voor PWC Consulting (PriceWaterhouseCoopers). PWC Consulting voert dit onderzoek uit voor de Europese Commissie met het doel een groeimodel te ontwikkelen voor Europese lokale overheden voor toekomstige generaties van e-Government. Dit project is genaamd KEeLAN.

Dit onderzoek heeft tot doel op Nederlands niveau aan te geven hoe de online dienstverlening door gemeenten in de nabije toekomst er volgens de burgers uit zou moeten zien. Waar KEeLAN zich meer richt op de organisatie, richt dit onderzoek zich meer op de burgers. Daarom is de medewerking van de gemeenten hard nodig.

Ik werk mee aan het onderzoek

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek naar internetdiensten in Eijsden '
Lees ook