Productschap Diervoeder


25/01/1999

Onderzoek naar verbetering welzijn fokzeugen door voedingsmaatregelen

Het bestuur van Productschap Diervoeder (PDV) heeft het onderzoeksprogramma Verbetering van het welzijn van fokzeugen zonder biggen door voedingsmaatregelen vastgesteld. Doel van het onderzoek is te komen tot oplossing voor afwijkend gedrag bij fokzeugen, voor zover dat via de voeding te verhelpen is. Hiertoe heeft het ministerie van LNV een voorlopige lijst met ruwvoeders opgesteld, die door het productschap van verdere onderbouwing zal worden voorzien.

Het Productschap Diervoeder hoopt met het onderzoek een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke discussie omtrent het bevorderen van de welzijnsbehoefte van varkens. Bovendien speelt het met dit initiatief in op EU-regelgeving betreffende het verstrekken van ruwvoer aan fokzeugen. Voeding is deelaspect van bedrijfsvoering van varkenshouders. Het onderzoek naar het verband tussen voeding en welzijn moet derhalve afgestemd worden op de toekomstige bedrijfsvoeringsystemen.

Een en ander is op 20 januari j.l. bepaald tijdens de bestuursvergadering van het productschap.

Deel: ' Onderzoek naar invloed voeding op welzijn fokzeugen '
Lees ook