Anti Racisme Informatie CentrumNieuws

Persbericht

Jongeren en de multiculturele samenleving

In de media is een debat gaande over de toekomst van de multiculturele samenleving. Deze discussie is met name op gang gebracht door publicaties van een aantal wetenschappers. Maar hoe denken de jongeren die nu opgroeien over de multiculturele aspecten van hun samenleving? Hun belevingswereld is in het huidige debat onderbelicht gebleven.

Uit onderzoeken blijkt dat steeds meer jongeren de Nederlandse multiculturele samenleving waarderen. Bijna de helft van alle jongeren heeft één of meer vrienden afkomstig uit een andere etnische groep. Dit zijn vaak langdurige en hechte vriendschappen.

Daarnaast blijkt dat allochtone jongeren steeds meer succes hebben. Vooral doorzettingsvermogen en steun vanuit de directe omgeving zijn belangrijke factoren die bepalen of zij hun schoolloopbaan goed afronden.

In de afgelopen jaren zijn veel studies gedaan naar hoe (allochtone) jongeren zich bewegen in de multiculturele samenleving in Nederland. Ook werden voorstellen gedaan hoe hen te benaderen en met hen te communiceren.

Het LBR heeft een selectie gemaakt uit de honderden publicaties van de afgelopen tien jaar over (allochtone) jongeren in de Nederlandse samenleving, die in het LBR-documentatiecentrum aanwezig zijn. Hierbij is een indeling gemaakt naar:


1.Communicatie - hoe met jongeren te communiceren
2.Emancipatie - het emancipatieproces van allochtone jongeren
3.Etnische identiteit - de zoektocht van de jongeren naar de eigen identiteit

4.Inburgering - de processen van integratie in de Nederlandse maatschappij


5.Maatschappelijke positie - de huidige positie van de jongeren
6.Relatieverbetering - de mogelijkheden tot verbetering van de relatie met de jongeren

7.Tolerantie

8.Tweede generatie - de specifieke problemen van de tweede generatie jongeren

In deze literatuurselectie worden 115 titels beschreven. Alle titels zijn bij het LBR te leen en/of ter inzage. De selectie kost ƒ7,50 (inclusief verzendkosten). U kunt deze bestellen door ƒ7,50 over te maken op giro 73246, t.n.v. LBR, Rotterdam, o.v.v. Literatuurselectie Jongeren.

B
el voor meer informatie, de informatie-afdeling van het LBR: (010) 201 02 01 of stuur een email.

 

Deel: ' Onderzoek naar jongeren en de multiculturele samenleving '
Lees ook