Gemeente Coevorden

Onderzoek naar lokale vraag naar wonen, welzijn en zorg van start

De gemeente Coevorden en de aanbieders van wonen, welzijn en zorg starten na de zomervakantie een onderzoek om de zogenaamde lokale vraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg in beeld te brengen. Het gaat om een onderzoek waarbij wordt geïnventariseerd wat de inwoners van Coevorden in de nabije toekomst nodig hebben op deze gebieden. Uniek aan het onderzoek is de samenwerking tussen de verschillende partners. Zorgaanbieders, woonstichtingen, welzijnsinstanties en de gemeente hebben de handen ineen geslagen. Zij willen hun toekomstig beleid afstemmen op de behoeften die er zijn bij de burgers. Dit willen ze doen los van het bestaande aanbod aan voorzieningen.

Het onderzoek

Bij de uitvoering van het onderzoek worden de opdrachtgevers ondersteund door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in Den Haag. Het NIZW is een onafhankelijk instituut dat zich richt op vernieuwing en verbetering van de sector zorg en welzijn. Niet alle inwoners zullen aan het onderzoek deel kunnen nemen. Het zal gaan om een representatieve groep van de bevolking. Deze groep komt tot stand uit een a-selecte steekproef uit het bevolkingsregister. Vervolgens zullen na de zomervakantie een aantal inwoners worden uitgenodigd mee te doen in discussiegroepen of om foto's te maken die hun mening over wonen, zorg en welzijn weergeven.

Het belang van het onderzoek

Zowel de gezondheidszorg, woningbouwcorporaties en welzijninstellingen maken een omslag van aanbod naar een vraaggerichte oriëntatie. De ouderenzorg, zorg voor verstandelijk en geestelijk gehandicapten maar ook de zorg voor chronisch zieken probeert steeds meer rekening te houden met de wensen van hun cliënten op alle levensterreinen.

Vraaggericht werken uit zich in het tegemoet komen aan de vraag van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen woonomgeving te willen wonen. Naast ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn soortgelijke ontwikkelingen ook zichtbaar bij welzijnsinstanties en woningcorporaties. Het welzijnswerk probeert haar aanbod op de vraag af te stemmen en woningbouwcorporaties proberen divers en aanpasbaar te bouwen.

Deel: ' Onderzoek naar lokale vraag naar wonen, welzijn en zorg, Coevorden '
Lees ook