Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 15 maart 1999
Persbericht P-06 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

Aangekondigde overheidsmaatregelen aanleiding
Onderzoek naar marktpositie wegrestaurants van start

Het bedrijfschap Horeca en Catering gaat onderzoek doen naar de marktpositie van de wegverzorgende horecabedrijven. Directe aanleiding voor het onderzoek zijn de maatregelen die de ministers van Economische Zaken, Financiën en Verkeer en Waterstaat onlangs aan de Tweede Kamer hebben aangekondigd. Een van deze maatregelen is het opheffen van de functiescheiding tussen wegrestaurants en benzinestations.

Gezien de investeringen en de verplichtingen die de overheid de wegrestaurants heeft opgelegd, vraagt het Bedrijfschap zich af in hoeverre hier sprake kan zijn van gelijke marktvoorwaarden. Bovendien verwacht het Bedrijfschap dat de forse uitbreiding van het aantal benzinestations langs de snelwegen zeker ook gevolgen zal hebben voor de horeca langs het onderliggende wegennet. Het onderzoek, waaraan wegverzorgende horecabedrijven en Koninklijk Horeca Nederland meewerken, moet hier een eenduidig antwoord op geven.

Het onderzoek richt zich onder meer op de knelpunten van wegrestaurants op dit moment die voortvloeien uit verplichtingen van de overheid. Ook zal het onderzoeksrapport, dat in mei 1999 verschijnt, aanbevelingen doen.

Deel: ' Onderzoek naar marktpositie wegrestaurants '
Lees ook