expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: MARKTWERING TAXATIE ONROEREND GOED

Herziende versie ('de zomer' in de derde regel van onderen ontbrak) (Deze evalutie zal naar verwachting nog voor de zomer naar de Tweede maer worden gezonden.)

PERSBERICHTNR. 99/050 Den Haag 26 februari 1999

ONDERZOEK NAAR MARKTWERKING TAXATIE ONROEREND GOED

Staatssecretaris Vermeend heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gevraagd te onderzoeken of de marktwerking bij de taxatie van onroerende zaken wel voldoende is. De taxatie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde taxateurs en taxatie-bedrijven in opdracht van gemeenten. De getaxeerde waarden van woningen en bedrijven worden gebruik voor de vaststelling van onder meer de OZB, waterschapslasten en het huurwaardeforfait. De kosten van de taxaties worden betaald door de gemeenten (40%), de waterschappen (30%) en de Belastingdienst (30%). Eigenaren van woningen en bedrijven ondervinden van een mogelijk monopolie dan ook geen nadelen. Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag naar een mogelijk monopolie bij taxatie, die gesteld werd tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer op 2 december jl. De NMa is ook gevraagd om, wanneer er sprake is van een monopolie, aanbevelingen te doen. Deze eventuele aanbevelingen zullen worden betrokken bij de evaluatie van de Wet WOZ. Deze evaluatie zal naar verwachting nog voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gezonden.
Dit schrijft staatssecretaris Vermeend in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is in te zien op Internet: www.minfin.nl.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
tel.nr: 070 - 342 8124

26 feb 99 16:13

Deel: ' Onderzoek naar marktwerking taxatie onroerend goed '
Lees ook