Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Mengvormen GGZ en Ouderenzorg

Ouderen met een chronische psychiatrische stoornis zijn doorgaans beter geholpen met mengvormen van GGZ en ouderenzorg dan met reguliere volwassen-GGZ of gewone ouderenzorg (thuiszorg, verzorging en verpleging). Dat is althans de mening van deskundigen die het grensgebied tussen GGZ en ouderenzorg goed kennen.

Het Trimbos-instituut sloot onlangs een onderzoek af waarin een panel van vijftien experts een oordeel gaf over de gepastheid van uiteenlopende woon-zorgarrangementen in de GGZ, in de ouderenzorg en op het grensvlak van beide sectoren. De panelleden gaven hun oordeel aan de hand van een groot aantal geconstrueerde casussen. Het ging steeds om ouderen met een langdurige psychische stoornis, maar hun verdere problematiek en zorgbehoefte liep sterk uiteen. Het doel van het onderzoek was helder te krijgen welke cliëntkenmerken deskundigen laten meewegen bij het geven van een indicatieadvies voor de functie van de hulp, de sector die de hulp het best kan verstrekken en de meest aangewezen setting.

Uit de resultaten blijkt onder meer dat reguliere psychiatrische zorg bij uitstek aangewezen is bij ouderen met angststoornissen. Hulp buiten de GGZ of mengvormen van GGZ en ouderenzorg zijn dan gecontraïndiceerd. Voor ouderen met een schizofrene stoornis komt ouderen-GGZ als het meest passend uit de bus. Bij stemmingsstoornissen kan ouderenzorg met psychiatrische meerzorg in aanmerking komen. Harde positieve criteria om dit type ouderenzorg te indiceren werden echter niet gevonden. Ronduit ongepast vond men deze mengvorm van GGZ en ouderenzorg voor ouderen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen en voor ouderen met gedragsstoornissen van agressieve aard. Lichamelijke beperkingen, cognitieve stoornissen en het gevaarscriterium zijn vooral van invloed op de keuze voor de setting van de hulp; de vraag dus of iemand thuis kan worden geholpen dan wel semi- of intramuraal.

Opmerkelijk is dat de experts tamelijk terughoudend zijn in het indiceren van zorg waarvoor de oudere van woonsituatie of zorgsector zou moeten veranderen. Men brengt de zorg liever naar de cliënt dan de cliënt naar de zorg. Verder valt op dat de deskundigen uit de ouderenzorg en uit de GGZ het niet altijd met elkaar eens zijn. Voor de ene groep is een stemmingstoornis bijvoorbeeld reden tot verzorgen voor de ander tot behandelen. Ook blijkt dat deskundigen uit de ouderenzorg vrijwel alle zorgvormen geschikter vinden dan hun collega's uit de GGZ. Het rapport `Indicatiestelling voor ouderen met langdurige psychiatrische stoornissen' is geschreven door Mieke te Vaarwerk en Jacomine de Lange en is telefonisch te bestellen bij het Trimbos-instituut. (bestelnummer AUO 132 prijs: ƒ 20,-.)

Mieke te Vaarwerk/Jacomine de Lange (030) 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright © Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Onderzoek naar mengvormen GGZ en ouderenzorg '
Lees ook