Onderzoek naar mensen met een dubbele diagnose

Het Trimbos-instituut start deze maand een onderzoek naar zorgprogrammering voor mensen met co-morbiditeit van verslaving en ernstige psychische stoornissen, ook wel dubbele diagnose genoemd. Deze mensen ondervinden veelal problemen bij het krijgen van passende hulp. In diverse regio’s in Nederland worden projecten ontwikkeld voor deze doelgroep. Het ontbreekt deze projecten echter veelal aan passende richtlijnen en methodieken en aan een inbedding in bredere zorgprogramma’s. Mogelijk bruikbare Amerikaanse modelprogramma’s die- nen nog op hun waarde voor de Nederlandse praktijk te worden onderzocht.

Een basaal knelpunt bij zorgprogrammering is onduidelijkheid over de betekenis van het label ‘dubbele diagnose’. Veelal wordt gesproken van ‘de’ dubbele diagnose cliënten. Deze omschrijving doet onvoldoende recht aan de heterogeniteit van de doelgroep. In diagnostisch opzicht varieert de groep bijvoorbeeld van schizofreniepatiënten die als zelfmedicatie hasj gebruiken tot patiënten met een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, die dagelijks cocaïnebase gebruiken. Het onderzoek start daarom met een nadere afbakening en subgroepindeling van cliënten met een dubbele diagnose. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groepsinterview met cliënten, hulpverleners en andere experts (via de methode concept mapping) en een vragenlijstonderzoek over kenmerken van de cliënten onder hulpverleners binnen geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en projecten. Voor de aldus onderscheiden subgroepen van cliënten worden vervolgens gewenste zorg- en rehabilitatieprogramma’s beschreven. Hierbij zal onder meer aandacht worden geschonken aan de functie van intramurale en outreachende hulp. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV). Het eindrapport is naar verwachting in maart 2000 gereed.

Hans Kroon, Anne Eland, Jolanda Meeuwissen (030) 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Onderzoek naar mensen met dubbele diagnose '
Lees ook