Gemeente Hoogeveen25 mei 1999

Onderzoek naar minimabeleid

Rondkomen met een minimuminkomen: lukt dat wel of niet? De gemeente Hoogeveen zoekt mensen die tenminste drie jaar lang een minimuminkomen hebben ontvangen en die willen meewerken aan een onderzoek. Hiermee wil de gemeente nagaan of aanvullende beleidsmaatregelen al of niet nodig zijn.

Het ene huishouden lukt het beter om rond te komen van een minimuminkomen dan het andere. Vooral voor mensen die al meerdere jaren een laag inkomen hebben wordt het steeds moeilijker. De gemeente ontvangt signalen dat het vaker voorkomt dat huishoudens het niet meer redden. Vandaar een onderzoek van de gemeente om uit te zoeken of aanvullend beleid nodig is.

Voor dit onderzoek wil de gemeente graag in contact komen met inwoners van de gemeente die tenminste drie jaar een minimum inkomen ontvangen. Dit kan een bijstandsuitkering zijn, maar bijvoorbeeld ook een Aow-inkomen, een minimumloon of een Wao-uitkering op het minimum. De gemeente is zowel geïnteresseerd in personen die het lukt rond te komen met een minimum inkomen, als in personen die dit niet of nauwelijks lukt.

Het onderzoek vindt plaats in juni dit jaar en zal bestaan uit een gesprek van maximaal anderhalf uur over de besteding van het inkomen. Door het onderwerp van gesprek zullen ook persoonlijke zaken aan de orde komen. De gemeente zal alle gegevens uit de gesprekken met de grootste vertrouwelijkheid behandelen. De gegevens zijn uitsluitend bedoeld om na te gaan of de gemeente de situatie kan verbeteren van huishoudens die niet rond kunnen komen. De gemeente zal de gegevens op geen enkele andere manier gebruiken.

In totaal zoekt de gemeente ca. dertig deelnemers voor een gedegen onderzoek. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de heer B. Wolsink van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (0528-291483). Naar verwachting zijn de resultaten in september 1999 bekend.

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998, 1999

Deel: ' Onderzoek naar minimabeleid in Hoogeveen '
Lees ook