TuinbouwNetOnderzoek naar nieuw systeem voor tulpenbroei op water

De Sectorcommissie Bloembollen van het Productschap Tuinbouw (PT) heeft financiële steun toegezegd voor een onderzoek naar een nieuw teeltsysteem voor tulpenbroei op water. Het plan is om een totaal bedrijfssysteem op te zetten, waarbij het water op rolcontainers stroomt. Daarnaast wordt gestreefd om het water volledig te hergebruiken.

Voor een ideaal teeltsysteem zijn logistieke aanpassingen nodig, zoals bijvoorbeeld het overbrengen van met water gevulde trays uit donkere bewortelingscellen naar de broeiruimte op de rolcontainers. Ook de inrichting van de werkplekken bij het opzetten van de bollen moeten worden aangepast. Als voorwaarde voor de financiering stelt het PT dat na afloop van het project een rapport moet worden gemaakt met een complete beschrijving van het bedrijfssysteem. Dit verslag zal gebruikt worden om de sector te informeren.

AM-verklaringen

De Sectorcommissie Bloembollen heeft eveneens geld beschikbaar gesteld voor intensieve kartering van teeltgrond op aardappelmoeheid. Het aantonen dat bloembollen op land zijn geteeld die vrij zijn aardappelmoeheid is een voorwaarde voor de export van bollen. Hiervoor worden zogenoemde AM-verklaringen gemaakt.

Deel: ' Onderzoek naar nieuw systeem voor tulpenbroei op water '
Lees ook