EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Personeelsbeleid van MKB en grootbedrijf

datum

20 aug 2001

nummer

24

inlichtingen

079 341 36 34

Personeelsbeleid van MKB en grootbedrijf: meer overeenkomsten dan verschillen

Het formele én informele personeelsbeleid van kleine, middelgrote en grote bedrijven vertoont meer overeenkomsten dan verschillen. Wel is het personeelsbeleid bij grote bedrijven meer geformaliseerd dan bij kleinere bedrijven. Dit heeft echter geen invloed op het aantal informele procedures. Voor verschillende onderdelen van het personeelsbeleid hanteren grotere bedrijven zowel meer formele als informele procedures. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Verschillen tussen grote en kleine bedrijven op gebieden als werving, selectie en scholing

Aan het onderzoek naar personeelsbeleid in Nederland hebben ruim 700 bedrijven uit het klein-, midden- en grootbedrijf deelgenomen. De uitkomsten geven een representatief beeld van Nederlandse bedrijven met 20 tot 500 personeelsleden, waarbij deze groep is onderverdeeld in bedrijven met 20-49 werknemers, 50-99 werknemers en 100-499 werknemers.

Het personeelsbeleid van bedrijven is vergeleken op aspecten als werving, selectie, beoordeling, beloning en scholing. Op het gebied van werving, selectie en scholing zijn enkele opvallende verschillen gevonden in de toepassing van specifieke procedures. Zo maken grote bedrijven bijvoorbeeld veel vaker gebruik van internet als wervingskanaal dan kleine bedrijven. Ook wordt de psychologische test als selectiemiddel tweemaal zo vaak toegepast in grote bedrijven als in kleine bedrijven. Wanneer naar het scholingsbeleid wordt gekeken, komt duidelijk naar voren dat managementtraining en -ontwikkeling veel vaker voorkomen in grote bedrijven dan in kleine bedrijven. Ten aanzien van de overige aspecten zijn geen opzienbarende verschillen gevonden.

Cijfermatig inzicht

Het onderzoek verschaft een cijfermatig inzicht in de samenstelling en diversiteit van het personeelsbeleid binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Er kunnen echter geen conclusies over de kwaliteit van het gevoerde personeelsbeleid aan worden ontleend.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de EIM-website (www.eim.nl) in het korte bericht `Aspecten personeelsbeleid in het MKB nader belicht'.

Deel: ' Onderzoek naar personeelsbeleid MKB en grootbedrijf '
Lees ook