Onderzoek naar de Profilering van thuiszorginstellingen

Datum: 1 Oktober 1999

Onderzoek naar de profilering van thuiszorginstellingen

Bedrijfsprofilering is een actieve manier van marktbewerking waarmee thuiszorg-instellingen de klant centraal kunnen stellen. Steeds vaker gebeurt het dat de consument bij zijn keuze van zijn verzekeraar niet alleen let op de concrete vormgeving van het zorgpakket en de hoogte van de nominale premie, maar ook op de kwaliteit van de zorg die door de verzekeraar is gecontracteerd. Dit betekent dat zowel de zorgverzekeraars als de zorgvragers een afgewogen keuze maken tussen het aantal zorgaanbieders. Het is dus zaak om daar actiever op in te spelen door gebruik te maken van marketing-technieken, die in het bedrijfsleven al geruime tijd toegepast worden.

Door een actief extern beleid, gericht op die aspecten die de (potentiële) klant en de zorgverzekeraar belangrijk vinden, zal een voorkeur ontstaan voor de betreffende organisatie. Met deze voorkeurspositie krijgen thuiszorginstellingen een meer vitale positie in hun gemeente.

Binnenkort start er een onderzoek naar de marktpositie en profilering van thuiszorginstellingen. Onderzocht wordt in welke mate thuiszorginstellingen aan actieve marktbewerking doen en welke profilering zij kiezen. Alle thuiszorginstellingen, die aan het onderzoek deelnemen zullen gratis een rapport ontvangen van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Detad in Zwolle in nauwe samenwerking met de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle en onder supervisie van adviesbureau Slot & Partners te Utrecht.

Geinteresseeerde thuiszorginstelling worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Het interview wordt mondeling afgenomen en duurt ongeveer 1 uur. Voor deelnemende thuiszorginstellingen zijn er een aantal voordelen aan verbonden:
1. het eindrapport waarin de resultaten van de interviews staan geeft de mogelijkheid om de eigen uitkomsten te vergelijken met andere thuiszorginstellingen.
2. de mogelijkheid om de resultaten van de eigen thuiszorginstelling, aangevuld met strategische aanbevelingen, te presenteren en bespreken in het management team.

Wanneer u meer informatie over dit onderzoek wilt hebben, of deel wilt nemen aan dit onderzoek kunt u een fax of e-mail sturen naar:

Detad BV
Leendert Jan IJspeert
Fax: 038-46 03 154
E-mail: detad@detad.demon.nl

Organisatie: Detad BV

adres: postbus 10090

postcode: 8000 GB

woonplaats: Zwolle

Telefoon: 038-46 03 832

Deel: ' Onderzoek naar profilering thuiszorginstellingen '
Lees ook