Gemeente Amersfoort

Onderzoek naar ruimte voor Amersfoortse jongeren

datum: 23 juli 2002

Het college wil de haalbaarheid van een skatepark, een culturele vrijplaats en een jeugdhonk in Nieuwland laten onderzoeken. Dit zijn concrete wensen van Amersfoortse jongeren. Ook wil het college een accommodatiescout aanstellen die de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van gebouwen gaat onderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig voor de ontwikkeling van een plan van aanpak voor jongerenvoorzieningen.

In de jongerenraadplegingen, de stadspeiling en het jongerendebat hebben jongeren aangegeven, dat er voor hen te weinig te doen is in Amersfoort. Daarbij hebben verschillende groepen jongeren specifieke vragen en wensen op het gebied van voorzieningen. De raad heeft in het raadsprogramma 2002 -2006 een opdracht tot het ontwikkelen van een plan van aanpak jongerenvoorzieningen opgenomen. Bij de uitvoering van deze opdracht wil het college rekening houden met de verschillende wensen van jongeren en met de groei van de stad.

Jongerenvoorzieningen
De behoeften van de verschillende groepen jongeren gaan uit naar de volgende voorzieningen:
· binnenruimten met een programma van activiteiten onder professionele begeleiding
· ontmoetingsplekken buiten, zowel vast als mobiel (Mobiele Ontmoetingsplek, BUZZ, SRV-bus en sportbuurtwerk) · informatievoorzieningen speciaal voor jongeren · specifieke voorzieningen: een skatepark, een culturele vrijplaats en een jeugdhonk in Nieuwland

Ontmoetingsplekken
Ontmoetingsplekken of 'hangplekken' hebben een negatief beeld. Ze worden vaak geplaatst om overlast van jongeren te bestrijden. Omwonenden zijn dan weer bang voor overlast voor hun deur. Toch is het voor jongeren belangrijk dat zij elkaar kunnen ontmoeten in de eigen woonomgeving. Daarom wil het college de ontmoetingsplekken uit de sfeer van overlastbestrijding halen en opnemen in een samenhangend jeugdbeleid. Het college wil ontmoetingsplekken voor jongeren als basisvoorziening aanmerken en een normering vaststellen voor het aantal plekken.

Accommodatiescout
De vraag van jongeren naar ruimte is groot. In het gemeentelijk 'Masterplan Jeugdbeleid' is het streven naar multifunctioneel gebruik van bestaande gebouwen vastgelegd. In de praktijk is dit niet eenvoudig te realiseren. Scholen, verenigingen en clubs vinden het niet vanzelfsprekend om hun accommodatie beschikbaar te stellen aan andere gebruikers. Hier valt winst te halen, zowel voor jongeren als voor andere groepen die ruimte nodig hebben. Maar dan moet wel veel tijd worden geïnvesteerd in het leggen van contacten tussen vragers en 'bezitters'. Daarom wil het college een accommodatiescout voor maximaal vijf maanden aanstellen.

Specifieke wensen
Tijdens het jongerendebat in april bleek dat veel jongeren een skatepark of een culturele vrijplaats willen. Toen hebben jongeren zich ook opgegeven om mee te praten over de realisering daarvan. Jongeren in Nieuwland hebben samen met bewoners en ondernemers een werkgroep gevormd. Deze werkgroep zet zich in voor een jeugdhonk in Nieuwland. Het college wil de haalbaarheid van deze drie specifieke wensen laten onderzoeken.

Voor de ontwikkeling van het plan van aanpak is het verder van belang dat het huidige beleid, jongerenaantal en voorzieningenaanbod en de prognose van het aantal jongeren in 2011 in kaart worden gebracht. Ook wil het college een vergelijking met andere gemeenten maken.

Als alles volgens planning verloopt, worden de
haalbaarheidsonderzoeken nog dit jaar afgerond en brengt de accommodatiescout zijn advies uit in januari 2003. De besluitvorming over het plan van aanpak jongerenvoorzieningen kan dan in februari/maart 2003 plaatsvinden.

Deel: ' Onderzoek naar ruimte voor Amersfoortse jongeren '
Lees ook