Gemeente Borsele


Heeft uw woning een Kwaaitaal- of Mantavloer?
Onderzoek naar schade in betonvloeren

Tussen 1965 en 1983 zijn er in Nederland in grote aantallen nieuwbouwwoningen uit de grond gestampt. Nu, vele jaren later blijkt dat het beton dat daarbij gebruikt is, in een aantal gevallen aangetast is. Het Ministerie van VROM probeert nu in samenwerking met de gemeenten tot een inventarisatie van de schade te komen. Bewoners van nieuwbouwhuizen uit de betreffende periode worden daarom verzocht inspectie te doen.

In de periode 1965-1983 was in de bouw sprake van een explosie van nieuwbouwwoningen. Bij de bouw van woningen werd in veel gevallen gebruik gemaakt van geprefabriceerde onderdelen, waaronder vloerelementen voor de vloer van de begane grond. Omdat de productie door de toenemende vraag onder tijdsdruk kwam te staan, werden in sommige gevallen methoden toegepast om het beton sneller te laten harden. Op die wijze kon de productie worden opgevoerd.

Problemen
Kwaaitaal Een van de mogelijkheden om het verhardingsproces te versnellen was het toevoegen van calciumchloride (een soort zout). Dit kan, blijkt nu, op langere termijn problemen opleveren. In combinatie met het vochtgehalte of de poreusheid van het beton wordt soms de wapening in het beton aangetast. Daardoor ontstaan na verloop van tijd spanningen in het beton en treedt scheurvorming en afbrokkeling op. Uiteindelijk zal door de 'betonrot' een constructief gevaarlijke situatie kunnen ontstaan.

Inventarisatie
Het Ministerie van VROM wil graag weten in welke mate de betonrot voorkomt. Omdat in archieven niet van elke woning is terug te vinden welke vloeren zijn toegepast, wordt een beroep gedaan op de eigenaars. Indien u eigenaar bent van een woning die in deze periode is gebouwd wordt u verzocht de betonnen vloer via de kruipruimte van uw woning zelf te inspecteren. Als u een Kwaaitaal- of Mantavloer heeft (zie daarvoor de hierbij afgebeelde doorsneden) wordt u verzocht dit schriftelijk te melden aan de gemeente Borsele, afdeling Bouwen en Wonen t.a.v. dhr. Oosterhuis, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Informatie
Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft, kunt u deze schriftelijk stellen aan de gemeente. Voor meer informatie kunt u ook telefonisch terecht bij de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Borsele. Het telefoonnummer is 0113-561730. Na inventarisatie van de vragen krijgen de vragenstellers een antwoordbrochure toegezonden.

Deel: ' Onderzoek naar schade in betonvloeren Borsele '
Lees ook