Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schietvaardigheid op de korrel. Onderzoek naar de stand van zaken per 1 juli 2002

17 maart 2003

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft over het eerste halfjaar van 2002 een onderzoek verricht naar het vaststellen van de schietvaardigheid en het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot training en toetsing zoals deze in de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie (RTGP) zijn opgenomen.


---

Een greep uit de conclusies:

Van de 32.354 toetsplichtige politiemedewerkers is 91 procent geslaagd voor de schietvaardigheidstoets. Acht procent is niet-gecertificeerd voor het dragen van een vuurwapen doordat medewerkers niet opkomen om de toets af te leggen. Slechts 1 % van de toetsplichtigen zakt voor de toets. In totaal zijn er 3035 niet-gecertificeerde medewerkers. Er zijn echter maar 762 vuurwapens ingenomen. Dit betekent, dat er 2273 politiemedewerkers zijn, die niet-gecertificeerd zijn én waarvan het vuurwapen niet is ingenomen.

De RTGP blijkt duidelijk en goed toepasbaar. Bij veel korpsen is de aandacht voor schietvaardigheid toegenomen. De RTGP wordt echter niet strikt uitgevoerd, met name met betrekking tot niet-gecertificeerde werknemers en het innemen van hun wapens.

In het algemeen is er voldoende schietaccomodatie. Het is nog niet te beoordelen of het in de RTGP genoemde aantal trainings- en toetsingsuren van minimaal 32 voldoende is.

Door de verhoogde aandacht voor schietvaardigheid loopt het tekort aan vuurwapendocenten op. Dit wordt mede veroorzaakt door een te late aanmelding door de korpsen van cursisten voor de opleiding tot vuurwapendocent.

De registratie van dienstwapens is bij veel korpsen niet actueel. In een aantal korpsen bestaat door decentrale registraties op korpsniveau geen totaal overzicht op het wapenbestand.

Rechts in de kantlijn kunt u het rapport en de bijlagen downloaden in
***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat*** © Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 19 maart 2003

Deel: ' Onderzoek naar schietvaardigheid bij de politie '
Lees ook