Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken

24 augustus 2001 Nr. 01/147

Onderzoek naar sociale diensten in alle gemeenten

In vervolg op het onderzoek van de sociale dienst Amsterdam, heeft minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opdracht gegeven om in alle gemeenten te onderzoeken of de sociale diensten de Algemene Bijstandswet naar behoren uitvoeren. In het onderzoek zal met name worden nagegaan of de gemeenten voldoende aandacht besteden aan de begeleiding van de bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan, of de rechtmatigheid van de uitkeringen voldoende wordt onderzocht en of sancties worden opgelegd aan bijstandsgerechtigden die frauderen of zich onvoldoende inzetten om aan het werk te komen.

Het onderzoek is deze week gestart. In een globale, eerste verkenning zal bij alle 504 gemeenten de stand van zaken bij de sociale dienst worden vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt bepaald in welke gemeenten een nader onderzoek zal worden gedaan. Op basis van de resultaten hiervan zal worden bepaald of en welke gemeenten een diepgaand onderzoek kunnen verwachten vergelijkbaar met dat in Amsterdam.

De sociale dienst van de gemeente Rotterdam zal reeds op korte termijn worden onderworpen aan een nader onderzoek.

Deel: ' Onderzoek naar sociale diensten in alle gemeenten '
Lees ook