Provincie Drenthe


UITNODIGING VOOR DE MEDIA

Wetenschappelijke onderbouwing van 'Hoe God verdween uit Jorwerd' Onderzoek naar sociale samenhang platteland

Assen, 9 februari 1999
Persberichtnummer 99-021Geachte redactie,

Namens gedeputeerde Ali Edelenbosch nodig ik u uit voor een persconferentie op dinsdag 9 februari a.s. om 14.00 uur in café Popken-Hollander aan de Brinkstraat 7 te Anloo. Tijdens deze persconferentie zullen gedeputeerde Ali Edelenbosch, wethouder Hans Polman van de gemeente Aa en Hunze en Frans Thissen, onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam, de resultaten bekendmaken van een onderzoek naar 'Sociale Cohesie en Dorpsverenigingen op het Drentse Platteland'. Het is het eerste grootschalige onderzoek in Nederland naar deze thematiek, die niet alleen een prominente plaats kreeg in het regeerakkoord van Paars II, maar ook volop in de belangstelling kwam te staan door het boek 'Hoe God verdween uit Jorwerd' van Geert Mak. Direct na de persconferentie, om 14.30 uur, begint in Anloo een discussiebijeenkomst (zie bijlage). Ook hierbij bent u van harte welkom.
Dinsdag, direct na de persconferentie, ontvangt u een persbericht met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Anne de Jonge,
Stafgroep Communicatie provincie Drenthe.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365263, fax (0592) 357188, e-mail a.terpstra@drenthe.nl E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Onderzoek naar sociale samenhang platteland Drenthe '
Lees ook