Gemeente Weert6 mei 1999
ONDERZOEK NAAR TOEKOMST WIJK KEENT

De Bouwvereniging Weert heeft in overleg met de gemeente Weert aan het Onderzoeksbureau Technische Bestuurskunde (OTB) van de Technische Universiteit Delft opdracht gegeven een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de wijk Keent. Hierbij dienen de sterke en de zwakke punten van de wijk naar voren te komen. De visie moet tevens suggesties opleveren over diverse zaken die de toekomst van de wijk betreffen. Bijvoorbeeld over de vraag waar in de wijk nog kan worden gebouwd, waar extra voorzieningen nodig zijn, welke voorzieningen een extra impuls kunnen geven aan de leefbaarheid etc.

De voorbije weken hebben onderzoekers van het OTB interviews gehouden met onder meer vertegenwoordigers van de wijkraad en andere bewoners, winkeliers, makelaars en vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, het onderwijs, de bouwvereniging en Welzijnsopbouw Weert.

Publieke bijeenkomsten
Donderdag 20 mei en donderdag 24 juni a.s. vinden twee bijeenkomsten plaats in het kantoor van de Bouwvereniging Weert. Deskundigen vragen de aanwezigen naar hun mening over de wijk Keent op dit moment en hoe men de toekomst van de wijk op langere termijn ziet.

Geïnteresseerde wijkbewoners kunnen zich voor deze bijeenkomsten aanmelden vóór 15 mei a.s. bij de Bouwvereniging Weert (tel. 0495-532500) of bij de heer Ton Lemmen van de gemeente Weert (tel. 0495-575298).

Deel: ' Onderzoek naar toekomst wijk Keent in Weert '
Lees ook