Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

29 januari 2003 - Van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Onderzoek naar transport oorlogsmaterieel via Nederland naar Irak

UTRECHT - Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' onderzoekt of er via Nederland oorlogsmaterieel vervoerd wordt richting Irak. Afdelingen van partijen in gemeenten en provincies langs de transportroutes hebben een verzoek van het Platform ontvangen om vragen te stellen in de gemeenteraad of aan gedeputeerde staten.

Amerikaanse militairen en materieel in Duitsland zal richting Irak verplaatst worden via havens aan de Noordzee, zoals Antwerpen, Vlissingen. Rotterdam, Bremen. Een deel van die transporten zullen door Nederlandse gemeenten worden vervoerd, per spoor, over de weg of via de binnenvaart.

Hoewel de Nederlandse regering niet de oorlog heeft verklaard aan Irak, wordt er wel medewerking verleend aan het vervoer van materieel dat bestemd is voor het oorlogstoneel. Het Platform vraagt partijen in gemeenteraden en Provinciale Staten om hierover kritische vragen te stellen.


-----

Noten voor de pers


* Hieronder de lijst van gemeenten en de brief die dinsdag is verzonden.


* Meer informatie via Karel Koster, k.koster@inter.nl.net tel 030-2714376 of 030-2722594 fax 030-2714759

1. Lijst van gemeenten langs de militaire transportroutes

Emmerich-Arnhem
Gemeenten: Zevenaar, Duiven, Westervoort, Arnhem

Arnhem-Rotterdam (Betuwelijn)
Gemeenten: Arnhem, Elst, Bemmel, Valburg, Dodewaard, Opheusden, Buren, Echteld, Tiel, Geldermalsen, Leerdam, Giessenlanden, Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Dordrecht, Zwijndrecht, Heerjansdam, Barendrecht, Rotterdam

Kleef-Nijmegen
Gemeenten: Groesbeek, Nijmegen

Nijmegen-Rotterdam (Betuwelijn)
Gemeenten: Nijmegen, Bemmel, Valburg, Dodewaard, Opheusden, Buren, Echteld, Tiel, Geldermalsen, Leerdam, Giessenlanden, Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Dordrecht, Zwijndrecht, Heerjansdam, Barendrecht, Rotterdam

Venlo-Rotterdam (Betuwelijn)
Venlo-Rotterdam (via Eindhoven)

2. Brief van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog

Platform TEGEN DE 'NIEUWE OORLOG'
p/a Vredescentrum O'43
Postbus 1528 {150} 3500 BM Utrecht
Tel. 030 {150} 2714376 {150} Fax. 030 - 2714759 e-mail: o43@kerkenvrede.nl {150}
website: https://www.wereldcrisis.nl
Postgiro 9474165

Utrecht 28 januari 2003

AAN: afdelingen van partijen in gemeenten en provincies langs de transportroutes voor oorlogsmaterieel op weg naar Irak

BETREFT: Verzoek

Geachte heer/mevrouw,

Zoals bekend is de kans op een oorlog met Irak momenteel bijzonder hoog. Deze kan in de loop van de komende maand al beginnen en heeft vergaande gevolgen voor ons allemaal. Om die oorlog te voeren is de krijgsmacht van de Verenigde Staten begonnen met het verplaatsen van materiaal en manschappen. Er zijn bij dit schrijven al ruwweg 70.000 personeel in het gebied van de Golf en nog eens 156.000 onderweg. Een deel van de manschappen en materieel maakt deel uit van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, onder andere gelegerd in Duitsland. Deze troepenmacht en hun materieel wordt binnenkort of is al vervoerd naar havens aan de Noordzee, zoals Antwerpen, Vlissingen. Rotterdam, Bremen. Een deel van die transporten zullen door uw gemeente worden vervoerd, per spoor, over de weg of via de binnenvaart.
Momenteel is er geen sprake van oorlog met Irak: de Nederlandse regering heeft niet de oorlog aan Irak verklaard. Desalniettemin wordt er wel medewerking verleend aan het vervoer van materieel dat bestemd is voor het oorlogstoneel. Het Platform tegen de Nieuwe Oorlog is begonnen met een onderzoek naar dit vervoer. In de havens van Nederland proberen we te achterhalen of Amerikaanse oorlogstransporten daar aanleggen om militaire vracht uit Duitsland te halen. De resultaten van dat onderzoek zetten we op de website van het platform https://www.wereldcrisis.nl. Maar we hebben ook informatie van elders nodig, uit de gemeenten die langs de transportroutes liggen.
Daarom wilden we u vragen om over deze gang van zaken vragen te stellen in de gemeenteraad of gedeputeerde staten van uw provincie.

Wellicht is het zinvol om de volgende punten aan de orde te stellen:
- Is er sprake van Britse of Amerikaanse militaire transporten over het gebied van de gemeente/provincie?

- Zo ja, is er ook sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen zoals munities?

- Zijn voor de transporten alle benodigde vergunningen afgegeven?
- Is het bestuur van gemeente/provincie van tevoren ingelicht over deze transporten?

- Zo ja, waarom is deze zaak niet aan de orde geweest in de gemeenteraad/vergadering van gedeputeerde staten?

- Indien er sprake is van de medewerking van het bestuur voor zulke transporten, op welke wet of regeling is dit gebaseerd?

Verder stellen we u voor om deze brief ook door te spelen aan de plaatselijke media (kranten, radio en TV) die deze zaak wellicht interessant vinden. Tenslotte verzoeken we u om eventuele handelingen aan ons door te geven:
e-mail k.koster@inter.nl.net
tel 030-2714 376 of 030-2722 594
fax 030- 2714 759

vr groet

Jan Schaake
Karel Koster
Platform tegen de Nieuwe Oorlog


-- Lees ZOZ - tijdschrift voor doen-denkers - vraag proefnummer! Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - 040-2910295 - https://www.omslag.nl

Deel: ' Onderzoek naar transport oorlogsmaterieel via Nederland naar Irak '
Lees ook