Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij


Onderzoek naar trek van winde in Groningen en Noord-Drenthe

Medewerking van sport- en beroepsvissers gevraagd!

Vissen moeten zich vrij door wateren kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld om ongehinderd naar hun paaiplaatsen te kunnen zwemmen. Stuwen en gemalen in de trekroute kunnen deze vismigratie letterlijk in de weg staan. De laatste jaren proberen waterbeheerders en hengelsportorganisaties er veel aan te doen om de vrije migratie van vissen weer mogelijk te maken. Eén van de soorten die bij uitstek symbool staat voor het belang van een "nat wegenstelsel" zonder hindernissen voor de vistrek, is de winde. Een vissoort die ook nog eens veel te bieden heeft aan de sportvisser

Winde in Groningen en Drenthe bedreigd
Gezamenlijke actie
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Hoe herkent u een winde?
Hoe kunt u een winde melden?
Waar moet u op letten?
Meer informatie

Download vangstformulier winde

Winde in Groningen en Drenthe bedreigd

De winde is een kenmerkende vis van rivieren en beken en de grote wateren waar deze in uitmonden. De soort komt ondermeer voor in de vrij afstromende wateren van Groningen en Noord-Drenthe. We veronderstellen dat windes zich in het vroege voorjaar verplaatsen van het Lauwersmeer via Reitdiep, Aduarderdiep, Hoendiep, Koningsdiep, naar het Peizerdiep, met als doel om hier stroomopwaarts te paaien. Ook bestaan er trekroutes naar de Oostermoerse Vaart en de Drentse Aa. Hier zijn in de lente ook paaiende windes te vinden.

Als er meer stuwen of gemalen in het Gronings-Drentse stroomgebied worden aangelegd, zal dat ingrijpende gevolgen voor migrerende vissen met zich meebrengen. Als het leefgebied te klein wordt of de vissen de paaigebieden niet meer kunnen bereiken, dan kan dat een bedreiging vormen voor de winde, maar ook voor andere trekkende vissoorten. De winde staat op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde zoetwatervissen als gevoelige soort, omdat de stand landelijk achteruit gaat.

Gezamenlijke actie

De Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en het Waterschap Noorderzijlvest hebben met het oog op de bescherming van de winde, de OVB (Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij) te Nieuwegein opdracht gegeven om de trekroutes van de winde tussen het Lauwersmeer, Reitdiep en Peizerdiep in kaart te brengen. Gelijktijdig met het onderzoek naar de trek van de winde in Groningen en Noord-Drenthe wordt een integrale visie op de vismigratie in Groningen en Drenthe samengesteld, die zich richt op vrije migratie in alle voorkomende wateren. Dit onderzoek biedt daarvoor een belangrijke bouwsteen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Het onderzoek naar de migratieroutes wordt nog dit jaar uitgevoerd door gemerkte Windes op hun tocht te volgen (monitoren). Daartoe zal beroepsvisser G. Postma in maart en april 2003 windes vangen, merken met een kleurstof en weer loslaten nabij het Lauwersmeer. Het merkteken bestaat uit een onschadelijke blauwe kleurstof in de linkerborstvin. In het voorjaar voert de OVB bevissingen uit in het Peizerdiep om vast te stellen of daar gemerkte exemplaren aanwezig zijn. Ook krijgen de hier gevangen vissen eenzelfde merk, maar nu in de linkerbuikvin. Op deze manier is de verspreiding van Windes over het gehele gebied in de loop van het jaar vast te stellen. Daarnaast kunnen ook terugmeldingen van gemerkte windes (maar ook van ongemerkte windes) door sport- en beroepsvissers een beeld geven van het verspreidingsgedrag van windes. Dit onderzoek geeft verder meer inzicht in de werking van de vispassages die aangelegd zijn in het Peizerdiep. Zo kan uit de terugvangst van gemerkte Winde blijken of de vispassages goed functioneren. Deze informatie is te gebruiken bij de aanleg van nieuwe vispassages.

kaart van het gebied met windetrek Hoe herkent u een winde?

De winde is een zilverkleurige vis die wel 80 cm lang kan worden. De winde wordt vaak verward met andere vissoorten. Vooral de Blankvoorn en Kopvoorn worden aangezien voor een winde. De Kopvoorn komt echter niet voor in het noorden van het land. De kans op verwarring met Serpeling en Alver is vrij klein. De beide soorten blijven veel kleiner, waarbij de Alver opvallend zilverachtig is. De Serpeling is vrij zeldzaam en heeft een duidelijk geelachtige iris in het oog. Onderstaand zijn de kenmerken van winde en Blankvoorn naast elkaar gezet om verwarring te voorkomen.

WINDE
Winde

BLANKVOORN

Blankvoorn
Hoe kunt u een winde melden?

Een gevangen winde kunt u melden bij het kantoor van de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. Bovendien kunt u de vangst van windes melden op een daarvoor speciaal ontworpen vangstformulier. Het is hierbij van belang dat u het vangstformulier zo volledig mogelijk invult. Een handleiding voor het invullen van het vangstformulier staat in deze infobrief. Ook bij rechtstreekse melding aan het Federatiekantoor moet u deze handleiding volgen. Aan het melden van gevangen windes zijn leuke prijzen verbonden, die beschikbaar worden gesteld door de OVB en de Hengelsportfederatie. Degene met de meeste terugvangsten zal worden beloond met een exclusieve prijs.

Klik hier voor download van het meldingsformulier (PDF).

Om PDF-files te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig. (DOWNLOAD ACROBAT READER) .

posities van de merken bij winde Van alle gevangen windes moet u vermelden of zij beschikken over:
* A: Merk Lauwersmeer

* B: Merk Peizerdiep

* AB: Merk Lauwersmeer en Peizerdiep

* Geen: Niet gemerkt

Merk in borstvin van winde
Waar moet u op letten?

De bij het Lauwersmeer gemerkte vissen hebben een blauw merkje in de linkerborstvin (van staart naar kop kijkend). De vissen die in het Peizerdiep zijn gemerkt hebben een blauw merkje in de linkerbuikvin. Het is mogelijk dat de vissen beschikken over twee merken van beide locaties. Graag zien wij uw melding van gevangen windes vergezeld gaan met een foto van de vangst. Een apart aanmeldingsformulier kunt u verkrijgen bij de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe of downloaden van de website www.vissen.nl of www.ovb.nl.

LET OP!: voor de winde bestaat een wettelijke gesloten tijd van 1 april tot 31 mei. Gevangen windes, ook die zijn gemerkt, moeten in deze periode levend en onbeschadigd in het zelfde water worden teruggezet. Behandel windes altijd met de grootst mogelijke zorg!

Meer informatie kunt u verkrijgen bij:

Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe
Contactpersoon dhr. A.J. Scheper
(tel. nr.: 050 - 3012548 of e-mail: hsfgron-dren@vissen.nl )

Waterschap Noorderzijlvest
Contactpersoon dhr. D.A. de Vries
(tel. nr.: 050 - 3048305 of e-mail: d.a.devries@noorderzijlvest.nl )

Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij Contactpersoon dhr. M.J. Kroes
(tel.: 030 - 6058469 of e-mail: kroes@ovb.nl )

Deel: ' Onderzoek naar trek van winde in Groningen en Noord-Drenthe '
Lees ook