Persberichten naar overzicht

Veiligheidsmonitor Apeldoorn 1999

De gemeente en de politie starten 26 februari a.s. een onderzoek naar het veiligheidsniveau van Apeldoorn. De gemeente en de politie roepen daarbij de hulp in van burgers. Burgers kunnen namelijk in aanraking komen met onveiligheid en kunnen zich ook onveilig voelen.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die aan 3400 Apeldoornse burgers wordt toegestuurd. De vragen gaan over allerlei vormen van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens. Zoals bijvoorbeeld geweld op straat, diefstal, vervuiling en geluidsoverlast. Daarnaast wordt aan de burgers gevraagd welke veiligheidsproblemen zij het belangrijkst vinden om aan te pakken.

Het vorige veiligheidsonderzoek vond plaats in 1996. De gemeente Apeldoorn, de politie en andere instellingen hebben op basis van de uitkomsten van dat onderzoek verschillende veiligheidsproblemen aangepakt. Nu, drie jaar later, wordt de Apeldoornse veiligheidssituatie dus opnieuw in beeld gebracht. Nieuwe inzichten in de veiligheidssituatie vormen de basis voor een doorontwikkeling van het Apeldoornse veiligheidsbeleid.

Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij ing. R. Scholten, woordvoerder van de gemeente Apeldoorn. Dhr. Scholten is bereikbaar op telefoonnummer (055) 580 13 63 of (06) 51 52 64 57. R.Scholten 22 februari 1999

© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Onderzoek naar veiligheid in Apeldoorn '
Lees ook