KNWV

KNWV - Nieuws

KNWV - Persberichten

Persberichten

DATUM: 17-3-2000

Onderzoek naar veiligheid op het water

_________________________________________________________________
Komende zomer zal de werkgroep Veiligheid van het Watersportberaad laten onderzoeken hoe het staat met de veiligheid op het water. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor uitbesteding van het onderzoek in volle gang. Met een enquête onder hoofdvaarweggebruikers
(pleziervaart en beroepsvaart) zal de nodige informatie verzameld worden. Het onderzoek zal in het najaar afgerond worden.

De onderzoekers zullen zich vooral richten op het bezit van
vaarbewijzen, certificaten en andere documenten bij plezier- en beroepsvaart op een aantal hoofdvaarwegen in Nederland. Ook de kennis van de vaarweggebruikers zal onder de loep worden genomen. Verder zal worden gekeken naar de situatie rond de veiligheidsmiddelen aan boord. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan bij de afhandeling van ongevallen. Het Watersportberaad wil door dit onderzoek de kennis over (on)veiligheid op het water
vergroten. Daardoor zal het voor de overheid mogelijk worden gerichte maatregelen te nemen.

Het directoraat generaal goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft (financiële) steun aan het onderzoek toegezegd. Naast vertegenwoordigers uit de watersportwereld
participeert voor dit onderzoek ook de schippersvereniging Koninklijke Schuttevaer in de werkgroep Veiligheid.

Laat meer artikelen zien over: KNWV Algemeen
_________________________________________________________________

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek naar veiligheid op het water '
Lees ook