Gemeente Amersfoort


ms 26 januari 2000

Onderzoek naar verbeteringen fietsvoorzieningen

Amersfoort wil de voorzieningen voor fietsers nog verder verbeteren. Daartoe stelt de gemeente een zogenoemd Fietsstimuleringsplan op. In dit plan komen maatregelen die het prettiger maken om te fietsen, zodat Amersfoorters eerder de fiets zullen nemen.

Al jaren wil de gemeente de groei van het autogebruik beperken door het fietsen te stimuleren. Voor het fietsstimuleringsplan onderzoekt men eerst de knelpunten in de huidige fietsroutes en fietsvoorzieningen. Uit dit onderzoek zal blijken welke maatregelen de gemeente moet nemen.

Het onderzoek richt zich onder andere op het uitwerken van vier 'snelfietsroutes':
1 naar Soest door het Soesterkwartier
2 naar Leusden door Dorrestein/Randenbroek/Schuilenburg 3 naar Hoevelaken door Kruiskamp/Liendert/Rustenburg 4 naar Vathorst en Nieuwland door Schothorst, Hoogland, Zielhorst en Kattenbroek.

Rondom de snelfietsroutes ligt een fijnmazig net van fietsroutes. Het grootste deel van de routes (90%) is beschikbaar. De gemeente laat onderzoeken hoe en waar het fietsnetwerk nog verder kan worden verbeterd en of de huidige routes aansluiten op recreatieve routes en het fietsnetwerk in Vathorst. Daarbij kijkt men eveneens naar comfort en sociale veiligheid. Bovendien onderzoekt de gemeente andere maatregelen die het aantrekkelijker moeten maken om de fiets te nemen, zoals verkeersveiligheid, wegbeheer en onderhoud, verkeershandhaving, bewegwijzering en stallingen.

Inspraak
Zodra het concept plan gereed is, krijgen de Amersfoorters hierover informatie via Stadsberichten. Ook komt er een inspraakavond. Bewoners kunnen dan reageren op het concept-Fietsstimuleringsplan. Na behandeling van de inspraak zal het uiteindelijke plan naar verwachting in september bestuurlijk worden vastgesteld.

Deel: ' Onderzoek naar verbeteringen fietsvoorzieningen Amersfoort '
Lees ook