Gemeente Maassluis

14-3-2003

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in Maassluis

Het maken en verspreiden van het clubblad. Het organiseren van evenementen voor de vereniging. Het begeleiden van een elftal naar een uitwedstrijd .
Het vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente. Het sociale en maatschappelijke leven in Maassluis draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dan ook onbetaalbaar voor de gemeente Maassluis.

Daarom wil de gemeente de komende jaren blijvend aandacht besteden aan dit onderwerp en het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk ondersteunen. Met een enquête wordt geïnventariseerd hoe het precies is gesteld met het vrijwilligerswerk in Maassluis, waar eventuele knelpunten liggen en op welke punten de gemeente organisaties kan ondersteunen. Deze enquête zal vervolgens over 2 of 3 jaar opnieuw worden afgenomen zodat kan worden bekeken of het uitgezette beleid zijn vruchten af werpt.

Deze week krijgen alle organisaties in Maassluis die met vrijwilligers werken, een vragenlijst toegestuurd door Idplein, het bureau dat het onderzoek uitvoert.
Zij kunnen de enquête schriftelijk invullen of via de internetsite (https://vrijwilligers.beleidmonitor.nl ). Organisaties die de enquête invullen en voor 14 april terugsturen, krijgen van het onderzoeksbureau een advies dat op de eigen organisatie is gericht en waarin de sterke en minder sterke punten op het gebied van vrijwilligersbeleid zijn verwoord.

Organisaties die geen enquête hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met de gemeente Maassluis, mevrouw S. Tunali, tel. 010-5931818.

Deel: ' Onderzoek naar vrijwilligerswerk in Maassluis '
Lees ook