Gemeente Nijmegen


Onderzoek naar wensen tieners

Het College heeft vorige week ingestemd met een onderzoek naar de wensen en verwachtingen van tieners in Nijmegen. Door middel van deze jeugdmonitor wil het gemeentebestuur inzicht krijgen in trends en (risico)gedrag. Zo'n 800 jongeren in de leeftijd van tien tot en met zeventien jaar krijgen een enquteformulier thuisgestuurd met vragen over vrijetijdsbesteding, leefstijl, de school en de woonomgeving. De jeugdmonitor levert vergelijkingsmateriaal op met andere grote steden en geeft een beeld van het gedrag van de Nijmeegse jeugd. De uitkomsten bieden aanknopingspunten om het jeugdbeleid meer inhoud te geven. De jeugdmonitor is ontwikkeld in het kader van het Grote Steden Beleid en wordt in verschillende grote steden in Nederland toegepast. De gemeente voert het onderzoek uit in samenwerking met de GGD.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek naar wensen Nijmeegse tieners '
Lees ook