expostbus51


LISV

Lisv: onderzoek naar werkende arbeidsongeschikten

Onderzoek naar werkende arbeidsongeschikten

Het Lisv gaat onderzoeken hoeveel arbeidsongeschikten naast hun uitkering werken. Het onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van de populatie arbeidsongeschikten en moet bovendien leiden tot een reguliere gegevensstroom over arbeidsongeschiktheid en werk. Het onderzoek maakt deel uit van een al bestaande planning en gaat eind van de zomer van start. Het Lisv is al enige tijd bezig, samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het voorbereiden van zo breed mogelijk onderzoek naar werkende arbeidsongeschikten, waarbij niet alleen wordt gekeken naar gedeeltelijk arbeidsongeschikten maar ook naar mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. De sectorraden zullen bij die onderzoeken worden betrokken.

Eerder vandaag werden gegevens bekend (op basis van een beperkte steekproef) over werkende gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de bouwsector. Lisv en Sfb constateren dat die cijfers onvoldoende indicatie geven over het werkelijke aantal mensen dat naast een WAO-uitkering werkt. De organisaties tekenen tekenen daarbij aan dat:

- de niet-respondenten (23) zijn geëxtrapoleerd in die zin als zou wel zijn gereageerd

- de gegevens van de werkenden geen enkel inzicht geven in de omvang van het werk; zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of 6 of 20 uur wordt gewerkt

- niet duidelijk is in hoeverre arbeidsongeschikten die in WSW-verband werken zijn meegeteld.
Op basis van deze onzekerheden is nader onderzoek nodig. Het Sfb zal dit in afstemming met het Lisv uitvoeren.

04 mei 99 17:26

Deel: ' Onderzoek naar werkende arbeidsongeschikten '
Lees ook