Voorlichtingsbureau Vlees


P E R S B E R I C H T
ONDANKS TOENEMENDE TIJDSDRUK TOCH RUIMTE VOOR ZELF BEREIDEN MAALTIJD MET VLEES

Consument denkt met zelfgemaakte maaltijd meeste voedingsstoffen binnen te krijgen

Ondanks het tijdperk van efficiency, grotere tijdsdruk, kant-en-klare- en afhaalmaaltijden, neemt de Nederlandse consument nog steeds de tijd om zelf te koken. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nipo, het marktonderzoekinstituut, dat zojuist is gehouden in opdracht van het Voorlichtingsbureau Vlees onder Nederlanders van 12 jaar en ouder. Vier op de vijf Nederlanders staat vandaag de dag even lang of zelfs nog langer in de keuken dan enkele jaren geleden om zelf het avondeten klaar te maken. Een kant-en-klare maaltijd verschijnt gemiddeld één tot twee keer per maand op tafel. En Nederlanders blijven toch nog steeds het traditionele `aan tafel eten' belangrijk vinden. In het algemeen wordt slechts één tot twee keer per week met het bord op schoot voor de televisie gegeten. Bovendien is 98% van de Nederlanders van mening alleen bij de zelfbereide maaltijd voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Vlees blijft een belangrijk bestanddeel van deze maaltijd. Gemiddeld is vlees dan ook vijf tot zes keer per week onderdeel van de warme maaltijd.

Ondanks drukte toch tijd voor het avondeten
Uit het Nipo-onderzoek blijkt dat 77% van de Nederlandse consumenten, in vergelijking met enkele jaren geleden, even lang of zelfs meer tijd in de keuken staat. Dit ondanks alle geluiden over tijdsdruk, verandering in eet- en drinkgewoontes, schappen vol met kant-en-klare maaltijden en nieuwe voedingtrends. Gemiddeld besteden wij doordeweeks ruim een half uur aan de bereiding van de maaltijd, bijna net zo lang als in het weekend. Het nuttigen van het avondeten gaat gemiddeld sneller: doordeweeks besteedt de Nederlandse consument hier gemiddeld 20 minuten aan, in het weekend is dat 24 minuten. Een kwart van de Nederlanders neemt in het weekend langer dan 30 minuten de tijd voor de warme maaltijd. Mannen besteden doordeweeks en in het weekend gemiddeld minder tijd aan het bereiden en nuttigen van een warme maaltijd dan vrouwen.

Zelfbereide maaltijd staat garant voor voldoende voedingsstoffen Opmerkelijk is dat bijna alle Nederlanders (98%) vinden dat ze met de zelfbereide maaltijd voldoende voedingsstoffen binnen krijgen. Zij zijn hier minder van overtuigd wanneer het een kant-en-klare (53%) of een afhaalmaaltijd (44%) betreft. Opvallend is dat consumenten ouder dan 55 jaar relatief vaker vinden dat vlees onmisbare voedingsstoffen bevat.

Kant-en-klaar of afhalen?
Vijf tot zes keer per week eet de Nederlander een zelfgemaakte hoofdmaaltijd. Vrouwen bereiden deze hoofdmaaltijd relatief vaker dan mannen. Nederlanders blijken terughoudend te zijn in het eten van een kant-en-klare maaltijd: de respondenten geven aan gemiddeld slechts één tot twee keer per maand een kant-en-klare maaltijd te eten. Dat geldt ook voor het afhalen of bestellen van de avondmaaltijd bij een pizzeria, chinees of snackbar. Het blijkt wel dat tweeverdieners zonder kinderen gemiddeld vaker halen en bestellen dan dezelfde groep mét kinderen. Dat geldt ook voor mannen; ook zij halen of bestellen gemiddeld vaker dan vrouwen. Nederlanders blijven toch nog steeds het traditionele `aan tafel eten' belangrijk vinden. Gemiddeld wordt slechts één tot twee keer per week door de ondervraagden met het bord op schoot voor de televisie gegeten. 50% van de Nederlandse consumenten eet minder vaak dan één keer per maand of zelfs nooit met het bord op schoot.

Nederlander eet vijf tot zes keer per week vlees In totaal eet 98% van de Nederlandse consument wel eens vlees bij de warme maaltijd. Gemiddeld eet de Nederlandse consument vijf tot zes keer per week vlees. Mannen blijken vaker per week vlees bij de warme maaltijd te eten en nemen gemiddeld meer gram vlees per keer. Opvallend is dat wanneer kinderen in het gezin voorkomen, er relatief vaker vlees op tafel komt. Tweeverdieners zonder kinderen eten relatief meer grammen vlees dan tweeverdieners met kinderen.

Onder vlees wordt in het onderzoek verstaan rund-, varkens-, lams-, schapen-, kalfs- en paardenvlees. Maar ook producten die gemaakt zijn op basis van vlees zoals half-om-half gehakt, verse worst, rookworst, hamburgers en slavinken. Van deze vleessoorten worden rund- en varkensvlees en de producten op basis van vlees het meest gegeten. Mannen eten vaker varkensvlees en vrouwen vaker rundvlees. Bovendien eten tweeverdieners zonder kinderen relatief vaker rundvlees dan tweeverdieners met kinderen. Gevogelte zoals kip en kalkoen zijn in dit Nipo-onderzoek niet meegenomen.

Verschillen in eetgewoonten tussen leeftijdscategorieën De Nederlandse consument van:
 12 tot en met 17 jaar: eet gemiddeld meer keer per week vlees dan andere Nederlanders.
 18 tot en met 24 jaar: denkt relatief meer vlees per maaltijd nodig te hebben om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen dan de andere Nederlandse consumenten.
 25 tot en met 34 jaar: eet gemiddeld meer grammen vlees bij een maaltijd en haalt en / of bestelt vaker een kant-en-klare maaltijd dan Nederlanders in andere leeftijdscategorieën.  65 jaar en ouder: besteedt relatief meer tijd aan het nuttigen van de hoofdmaaltijd, is het relatief vaker eens met de stelling dat vlees onmisbare voedingsstoffen bevat en eet relatief vaker rundvlees.

Vlees is lekker en makkelijk te bereiden
"Ik eet vlees omdat ik het lekker vind", zegt in totaal 92% van de Nederlandse consumenten. Daarnaast zijn er ook andere beweegredenen voor de Nederlander waarom het vlees niet mag ontbreken bij de hoofdmaaltijd: het is makkelijk te bereiden (75%), het is gezond (68%) en het bevat onmisbare voedingsstoffen (68%).

Bakken en braden nog steeds favoriet
Onder de verschillende bereidingswijzen van vlees zijn bakken en braden nog steeds favoriet onder de respondenten: 97% geeft deze bereidingswijzen aan als één van de manieren waarop het vlees wordt klaargemaakt. Een goede tweede is roerbakken (72%); het is lekker, gemakkelijk en bovendien is men van mening dat roerbakken gezond is en dat de voedingsstoffen het meest bewaard blijven. Ook worden grillen (52%) en stoven (39%) aangegeven als veelvoorkomende bereidingswijzen. De magnetron wordt minder (13%) gebruikt om het vlees klaar te maken.

Voedingsstoffen in vlees
Uit eerder gehouden onderzoek (1998) blijkt dat ongeveer driekwart van de Nederlandse bevolking wel weet dat vlees een bepaalde voedingswaarde heeft. Maar welke voedingsstoffen het nu zijn en wat ze doen voor de gezondheid van ons lichaam, bleek veelal onbekend. De resultaten van het Nipo-onderzoek bevestigen deze conclusies. Uit dit onderzoek blijkt dat eiwitten (89%) en ijzer (68%) het meest worden aangehaald als een voedingsstof in vlees. Andere voedingsstoffen zoals diverse mineralen (naast ijzer), vetten en vitamines als B1, B6 en B12 die ervoor zorgen dat ons lichaam soepel functioneert, worden door de respondenten minder genoemd.

De vraagbaak voor vlees
Het Voorlichtingsbureau Vlees, opgericht in 1961 informeert belanghebbenden en geïnteresseerden in binnen- en buitenland over Nederlands vlees en Nederlandse kwaliteitszorgsystemen. Het bureau is een vraagbaak voor verschillende doelgroepen, van consument tot detailhandel en van diëtisten tot onderwijsinstellingen. Via een gratis telefoonnummer (0800-0036) en een internetsite (www.vleesinfo.nl) kan de consument informatie krijgen over de voedingsstoffen, garanties en recepten.

Deel: ' Onderzoek Nipo naar eet- en kookgewoonten vleeseters '
Lees ook