Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 20-03-2000 Home

Persbericht
Nummer: 29

Onvoldoende controle bij schoonmaak scholen

De schoonmakers op scholen voor primair onderwijs worden slecht gecontroleerd en schoonmaakbedrijven worden niet aan de gemaakte afspraken gehouden. Dat leidt ertoe dat een meerderheid van de scholen niet schoon genoeg is. Dit blijkt uit een onderzoek naar de kwaliteit van de schoonmaak in scholen, dat staatssecretaris Adelmund vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit eerder onderzoek van de accountantsdienst bleek dat het merendeel van de scholen minder geld uitgeeft aan schoonmaak dan daarvoor beschikbaar is. Op verzoek van de Tweede Kamer is er nu een uitgebreider onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe de uitgaven zich verhouden tot de kwaliteit van de schoonmaak. Daartoe heeft buro Van Riel op zon 100 scholen voor primair onderwijs een kwaliteitsmeting gehouden.

Uit het onderzoek blijkt dat op 62 procent van de scholen de leslokalen schoon zijn. Voor de gangen en trappen ligt dit percentage op 42; slechts 8 procent van de scholen heeft schone toiletten. In de grote steden wordt slechter schoongemaakt dan in de kleine gemeenten. Verder bevestigt het onderzoek opnieuw dat de meeste scholen (driekwart) minder geld uitgeven aan schoonmaken dan zij daarvoor ontvangen. Er is echter geen verband gevonden tussen de kwaliteit van het schoonmaken en de uitgaven hiervoor. Hogere uitgaven leiden niet automatisch tot een schonere school. Het probleem is veelal dat schoonmaakbedrijven het contract niet voldoende nakomen en dat de scholen verzuimen de bedrijven hierop aan te spreken.

Staatssecretaris Adelmund laat een handreiking voor scholen maken met tips om het management van de schoonmaak doelmatiger aan te pakken. Verder zal zij de schoonmaakbedrijven vragen zicht te beraden op een aanpak die leidt tot betere schoonmaak van scholen. Daarnaast worden de uitkomsten van dit onderzoek betrokken in het overleg over management en bestuur van scholen.

Deel: ' Onderzoek OCW onvoldoende controle bij schoonmaak scholen '
Lees ook