Gemeente Eindhoven

Persbericht: 3 juni 2002, no. 81

Onderzoek onder 5000 jongeren in Eindhoven

Jeugdmonitor

Begin juni 2002 stuurt de gemeentelijke afdeling Bestuursinformatie en Onderzoek enquêtes naar ruim 5000 jongeren in Eindhoven. Dit onderzoek wordt Jeugdmonitor genoemd. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in wat jongeren denken, meemaken, belangrijk vinden enz. Met de uitslag van het onderzoek kan het Jeugdbeleid nog beter afgestemd worden.

De jongeren worden verdeeld in 5 categorieën: 0 tot 1,5 jaar, 1,5 tot en met 3 jaar, 4 tot en met 11 jaar, 12 tot en met 17 jaar en 18 tot en met 24 jaar. De laatste twee categorieën zullen de enquête zelf ontvangen. Bij de jongeren tot en met 11 jaar wordt de enquête aan de ouders gericht, zodat deze voor hun kind de vragen kunnen beantwoorden.

Meteen na de zomervakantie wordt er een begin gemaakt met de analyse van de gegevens. Eind 2002 zullen de resultaten bekend zijn en uiteraard gecommuniceerd worden.

Deel: ' Onderzoek onder 5000 jongeren in Eindhoven '
Lees ook