Onderzoek Politiemonitor eind deze week in Drenthe. 13:04 woensdag 20 januari 1999

Bert Visser
0592 - 361290

Ruim 3000 inwoners van Drenthe worden in de weken van 25 januari tot 6 februari gevraagd mee te werken aan de Politiemonitor Bevolking Het is de vierde keer dat dit landelijke onderzoek naar criminaliteit en onveiligheid in ons land wordt gehouden.
Zo’n 60.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder zullen telefonisch over deze onderwerpen worden ondervraagd.

Het doel van het onderzoek is om op landelijk en regionaal niveau inzicht te krijgen in welk deel van de bevolking het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van criminaliteit zoals woninginbraak en fietsendiefstal. Verder worden vragen gesteld over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en het functioneren van de politie.

Het onderzoek, dat ook in de jaren ’93, ’95 en 97 is gehouden wordt uitgevoerd door het Projectbureau Politiemonitor, een samenwerkingsverband van B&A groep en Intomart in opdracht van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een groot aantal regionale politiekorpsen.

info@politie-drenthe.nl Politie Drenthe, voor een veilig en leefbaar Drenthe

Deel: ' Onderzoek Politiemonitor Bevolking in Drenthe '
Lees ook