Bedrijfsfonds voor de Pers

Onderzoek Raad voor de Journalistiek

31-jul-02

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van maximaal 25.000 beschikbaar te stellen aan de Raad voor de Journalistiek voor onderzoek waarbij aan de hand van een analyse van de uitspraken van de Raad van de afgelopen jaren een beeld wordt geschetst van de journalistiek-ethische ontwikkelingen van de laatste vijftien jaar.

Het onderzoek, dat zal uitmonden in een boek, wordt onder begeleiding van prof. drs H. Lockefeer uitgevoerd aan de Groningse universiteit. Doel van dit onderzoek is dat er meer inzicht wordt geboden in het functioneren van de Raad van de Journalistiek en daarmee ook bouwstenen aanlevert voor een verdieping van het debat in en buiten de bedrijfstak over het bestaansrecht van dit college. Daarbij komt dat de meest recente gezaghebbende publicatie over de Raad voor de Journalistiek bijna vijftien jaar geleden werd uitgebracht.

Naar de mening van het Bedrijfsfonds komt het onderzoek waarvoor de steun is gevraagd de bedrijfstak als geheel ten goede en past dit ook binnen de doelstellingen van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Dit besluit tot het inwilligen van de aanvraag is gebaseerd op de overweging dat het voor het maatschappelijke debat belangrijk is dat de kwaliteit van de journalistieke informatieproducten voortdurend onderwerp is van discussie en onderzoek. Het Bedrijfsfonds is van oordeel dat het tot de overheidstaak behoort de randvoorwaarden voor het maatschappelijk debat te scheppen en daarbij een zorgtaak voor kwaliteit te vervullen. Het beschikbaar stellen van substantile financile middelen voor discussie, studie en onderzoek op dit gebied behoort mede tot die taak.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek Raad voor de Journalistiek '
Lees ook