Federatie van Ouderverenigingen

Utrecht: klachtrecht

De RFvO deed onderzoek naar de aard en omvang van de klachten van ouders/verwanten over de zorg in de regio Utrechtse Heuvelrug. De RFvO Utrechtse Heuvelrug heeft vervolgens bij alle 10 zorginstellingen in de Utrechtse Heuvelrug het reglement van de Klachtencommissie opgevraagd.
Deze reglementen zijn door de afdeling Juridische dienstverlening van de Federatie van Ouderverenigingen op vier punten doorgelicht: ingebouwde drempels, onafhankelijkheid, vermelding jaarlijkse verslaglegging aan Inspectie en op klacht afhandeling BOPZ. Bij zeven van de tien regelingen zijn extra drempels voor de klager ingebouwd en in acht van de tien gevallen ontbreekt een bepaling dat jaarlijks een verslag naar de Inspectie moet worden gestuurd. U hoort er meer over.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek RFvO aard/omvang klachten zorg Utrechtse Heuvelrug '
Lees ook