Federatie van Ouderverenigingen

Samenwerking SW en zorginstellingen

12 september 2001

Onderzoek samenwerking sociale werkvoorziening en zorginstellingen

De ministeries van SZW en VWS hebben Deloitte & Touche Bakkenist opdracht gegeven onderzoek te doen naar samenwerkingsverbanden tussen sociale werkvoorziening en zorginstellingen. Geïnventariseerd wordt hoeveel samenwerkingsverbanden er zijn, de aard van de samenwerking, de doelstelling, de omvang en de doelgroep.
Vervolgens zullen vijf samenwerkingsverbanden in de diepte worden onderzocht. Dit zijn: Intos/Vizier in Heijen, Wann/Novo/Opmaat/GGZ de Tille te Uithuizen, Multibedrijven/Pameijerkeerkring te Rotterdam, WRA/AGO te Amsterdam, Sluisgroep/Reinaerde in Woerden. De FvO zit in de klankbordgroep bij dit onderzoek. Ook is de FvO geïnterviewd over haar visie inzake samenwerkingsverbanden SW en zorginstellingen. Het onderzoek zal eind van het jaar zijn afgerond.

Deel: ' Onderzoek samenwerking SW en zorginstellingen '
Lees ook