Gemeente Hoogeveen30 november 1999

Onderzoek tevredenheid cliënten Sociale Zaken Hoogeveen

Cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente zijn in het algemeen tevreden over de dienstverlening van deze afdeling. Dit blijkt uit een enquête die de gemeente Hoogeveen deze zomer heeft gehouden. Alle cliënten met een uitkering in het kader van de Algemene bijstandswet zijn hiervoor benaderd, bijna de helft van hen (ruim 700 personen) heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.

In de enquête kwam onder meer de telefonische bereikbaarheid van de afdeling aan de orde, de behandeling van de aanvraag, de formulieren die de cliënten moeten invullen en de manier van voorlichting geven door de medewerkers.

In het algemeen was 76% tevreden over het functioneren van de afdeling, 17% had hierover een neutraal oordeel en 7% was ontevreden. De cliënten zijn het meest tevreden over de vriendelijkheid van de consulenten. Van de respondenten gaf 88% hierover een positief antwoord. Op de vraag of er fouten zijn gemaakt bij de aanvraag om bijstand, uitkering of heronderzoek antwoordt bijna 90% dat er geen fouten zijn gemaakt. De gemeente scoorde minder op het herstellen van fouten. Als zich fouten voordeden, dan was de helft van de cliënten niet tevreden over het tijdig en correct herstellen ervan.

De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om de dienstverlening van de afdeling te verbeteren. Verbeterpunten zijn met name het verduidelijken van de formulieren en het tijdiger afhandelen van fouten. Ook wil de gemeente toe naar een automatische aanmelding voor cliënten die in aanmerking komen voor het activiteitenfonds in plaats van een aanmelding op aanvraag.

De verbeterpunten staan in het 'beleidsplan Abw 2000', dat het college van burgemeester en wethouders op 9 december aan de commissie Welzijn voorleggen. Op 23 december a.s. beslist de gemeenteraad over het beleidsplan.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Onderzoek tevredenheid cliënten Sociale Zaken Hoogeveen '
Lees ook