TNO

TNO en Wageningen UR onderzoeken samengaan van TNO Voeding, RIKILT en ATO

12 oktober 1999

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO en Wageningen Universiteit en Researchcentrum gaan onderzoeken of samenwerking van de Wageningen UR-instituten ATO en RIKILT en TNO Voeding, in de vorm een op te richten joint venture, of anderszins, mogelijk is. Dit zijn de raden van bestuur van beide organisaties overeengekomen.

Mede door de aanwezigheid van een brede en kwalitatief hoogstaande kennisinfrastructuur heeft Nederland een sterke en internationaal gerichte agro-productieketen. Uit oriënterende verkenningen en besprekingen in het afgelopen jaar is gebleken dat door de expertise van TNO Voeding en ATO en RIKILT eventueel te bundelen deze vooraanstaande positie van de kennisinfrastructuur nog zou kunnen worden uitgebouwd.

TNO en Wageningen UR zullen het thans overeengekomen onderzoek in projectvorm uitvoeren en op basis hiervan vaststellen of samenwerking in enigerlei vorm daadwerkelijk mogelijk is en beslissen of concrete afspraken inzake samenwerking gemaakt kunnen worden. Het onderzoek naar de mogelijke samenwerking zal 3 tot 5 maanden in beslag nemen. Nadere informatie kan rond de jaarwisseling worden verwacht.

TNO Voeding (Zeist) verricht contractonderzoek op het gebied van voeding, geneesmiddelen en (agro-)chemicaliën in relatie tot gezondheid, veiligheid en kwaliteit, product- en procesinnovatie. Het instituut heeft ruim 750 personeelsleden. Het
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT, Wageningen UR) verricht onderzoek ten behoeve van de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van land- en tuinbouwproducten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van overheden en bedrijfsleven. Bij het RIKILT werken ongeveer 150 medewerkers. Het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO, Wageningen UR) verricht onderzoek met het doel de toegevoegde waarde van agromaterialen en -producten te verhogen, en nieuwe markten en toepassingen voor agrogrondstoffen te ontwikkelen. Bij het ATO zijn ruim 400 personeelsleden werkzaam. Meer informatie:
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie

Contactpersoon:
TNO Wegwijzer
Telefoon 015 269 69 69
E-mail infodesk@tno.nl


Deel: ' Onderzoek TNO en Wageningen UR fusie TNO Voeding en ATO '
Lees ook