Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

13-04-1999

Onderzoek toekomst Singelschool

Burgemeester en wethouders van Delfzijl willen onderzoeken wat de toekomstige mogelijkheden zijn voor de voormalige Singelschool aan de Singel 52 in Delfzijl.

Aanleiding voor dit onderzoek vormt het feit dat er op korte termijn vrij forse investeringen nodig zijn om het gebouw in goede staat te handhaven.

Op dit moment biedt het gebouw huisvesting aan de Stichting Mens en Werk. Het naastgelegen voormalige gymnastieklokaal wordt eveneens betrokken in dit verkennend onderzoek evenals het daarnaast liggende stukje groen.

De bedoeling van dit oriënterend onderzoek is om een beeld te krijgen van de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden van dit gebied. Daarbij geeft het college er de voorkeur aan dat dit karakteristieke gebouw van zo’n 100 jaar oud, uit de tijd van Ot en Sien, te behouden voor Delfzijl.

Halverwege dit jaar moet de tussenrapportage klaar zijn. Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur op basis daarvan vervolgbeslissingen neemt.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer P. Kingma, telefoon 0596-639250.

Deel: ' Onderzoek toekomst Singelschool Delfzijl '
Lees ook