Onderzoek van CBS bevestigt boekhoudfraude bij gemeenten en provincies


Onderzoeksrapport van Centraal Bureau voor de Statistiek van 28 februari 2014 bevestigt uitkomsten van onderzoeksrapport van drs.L.W.Verhoef, registeraccountant, van 29 oktober 2013 over grote boekhoudfraude bij gemeenten en provincies

DEN HAAG, 20140303 -- Het CBS meldt in zijn publicatie van 28 februari 2014 "Decentrale overheden verwachten tekort van 3,7 miljard", i.c. in 2014, een tekort bij de provincies van 1,0 miljard euro en bij de gemeenten van 2,1 miljard euro. De provinciebesturen meldden zelf in hun begrotingen 2014 in totaal een overschot van 28 miljoen euro. De gemeentebesturen presenteerden in hun begrotingen 2014 in totaal eveneens een overschot i.p.v. een tekort. Dat impliceert een geweldige boekhoudfraude bij gemeenten en provincies van ruim 3,0 miljard euro. Daarmee worden de conclusies van de verguisde onderzoeker drs.L.W.Verhoef, registeraccountant, al gepubliceerd op 29 oktober 2013, volledig bevestigd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde op 28 februari 2014 zijn onderzoeksrapport: "Decentrale overheden verwachten tekort van 3,7 miljard", i.c. over het jaar 2014. Volgens het CBS hebben daarvan de provincies een tekort van 1,0 miljard euro. Opvallend is dat de provinciebesturen zelf in hun begrotingen van 2014 en in de berichtgeving eromheen in totaal een overschot meldden van 28 miljoen euro. Dat houdt dan een geweldige boekhoudfraude in van circa 1,0 miljard euro! Het is opvallend dat onderzoeker drs.L.W.Verhoef, registeraccountant, die al jarenlang onderzoek doet naar de giga-boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en daarom verguisd wordt en als klokkenluider naar de bijstand weggezet, dezelfde constatering al deed in zijn persbericht van 29 oktober 2013, een persbericht waaraan de pers/media alweer totaal voorbijgingen. In dat persbericht geeft Verhoef ook een berekening van het tekort bij de gemeenten over 2014; hij berekende op grond van zijn onderzoek van de begrotingen 2014 van de 10 grootste gemeenten globaal een tekort bij alle gemeenten tezamen van 2,6 miljard euro. Het CBS berekent vier maanden later exact een tekort van 2,1 miljard. Ook de gemeenten presenteerden in hun begrotingen 2014 en in hun berichtgeving eromheen in totaal een overschot i.p.v. een tekort. De constatering van het CBS bevestigt dus ook en alweer het gelijk van Verhoef dat er bij provincies en gemeenten op grote schaal boekhoudfraude plaatsvindt.

In zijn rapport van 28 februari 2014 geeft het CBS aan, hetzelfde wat Verhoef ook al vier maanden eerder deed in zijn rapport van 29 oktober 2013 en waar toen niemand wat mee deed, dat deze grote tekorten bij gemeenten en provincies tot grote problemen gaan leiden bij de beheersing van het totale nederlandse overheidstekort, dat binnen de grenzen moet blijven zoals door de EU aangegeven.

Drs.L.W. Verhoef, registeraccountant, ook door de pers/media verguisd en geboycot, onderzoekt al jarenlang de jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies en komt al even zovele jaren tot schrikbarende conclusies. Opvallend is dat alles en (nagenoeg) iedereen met een grote boog om zijn bevindingen heen gaat en daarmee hem en zijn bevindingen doodzwijgt.

Heel veel meer over deze giga-boekhoudfraude, waaronder ook het genoemde persbericht van 29 oktober 2013, is te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Onderzoek van CBS bevestigt boekhoudfraude bij gemeenten en provincies '


Lees ook