NUON


Onderzoek VEWIN helpt mythe de wereld uit - Energie en water uitstekende combinatie

Persbericht

11 maart 1999

Uit de resultaten van een vergelijkend onderzoek (benchmark) onder bijna alle waterleidingbedrijven in Nederland, blijkt dat NUON haar klanten goed, goedkoop en milieuvriendelijk van water voorziet. VEWIN* heeft vandaag in Den Haag de resultaten van die benchmark gepresenteerd. Met dit resultaat wordt de mythe ontkracht dat drinkwater maar beter alleen door mono-waterbedrijven kan worden geproduceerd: NUON als energie- én waterbedrijf presteert uitstekend.

In de benchmark is gekeken naar drinkwaterkwaliteit, klanttevredenheid, geleverde milieuprestaties en financiën/efficiency. NUON scoort op milieuprestaties verreweg het beste van alle waterbedrijven. Dat komt door de inzet van 100% duurzame energie voor de produktie en het transport van drinkwater. NUON krijgt hiervoor vandaag tijdens het VEWIN-congres Water in zicht een toepasselijk aandenken.

Als de Gelderse situatie in ogenschouw wordt genomen, blijkt de Gelderse klant van NUON of Waterbedrijf Gelderland (WG) uitermate tevreden te zijn. Qua produktkwaliteit is het niveau in heel Nederland hoog en dat geldt dus ook voor al het Gelderse water. Wat de financiën/efficiency betreft, zit de klant aanmerkelijk beter bij NUON: operationele kosten (fl 164,-- per jaar/per klant, WG fl 260,--), totale kosten en tarieven zijn lager door de geïntegreerde bedrijfsvoering die een multi-utility onderneming nu eenmaal heeft. Daarbij valt te denken aan diverse activiteiten die gezamenlijk efficiënter kunnen gebeuren zoals aanleg van leidingnetten, meteropname, notaverzending en informatie aan de klanten.

Voor meer informatie: Franscé Verdeuzeldonk, 026-3772109 of 06-55808721

Deel: ' Onderzoek VEWIN Energie en water uitstekende combinatie '
Lees ook