Onderzoek van ZD Labs toont aan dat Exchange Server 5.5 aanzienlijk hogere prestaties levert dan Domino R5

Schiphol-Rijk/Brussel, 11 januari - Een onafhankelijk onderzoek van ZD Labs toont aan dat Microsoft Exchange Server 5.5 een aanzienlijk hoger prestatieniveau biedt dan Lotus Notes en Domino R5, bij een verscheidenheid aan e-mail taken. Dit onderzoek is de eerste rechtstreekse prestatievergelijking van de meest toonaangevende systemen op het gebied van berichtenverkeer en samenwerking. In het onderzoeksrapport van ZD Labs is te lezen dat Exchange Server "veel sneller reageert en productiever is" dan Domino en dat Exchange aanzienlijk beter presteert dan Notes:


* De maximale doorvoersnelheid van berichten bedraagt bij Exchange 5.5 277 procent van die van Domino R5, hetgeen resulteert in een snellere aflevering van e-mail.

* De reactietijd van Exchange 5.5 is 40 maal zo hoog als die van Domino R5 bij piekbelastingen, hetgeen systeemvertragingen voorkomt en de productiviteit van gebruikers verhoogt.

* De schaalbaarheid van Exchange is drie maal hoger dan die van Domino R5 (op basis van het aantal gebruikers dat het systeem snel genoeg kon gebruiken tijdens piekbelastingen), wat de totale eigendomskosten van Exchange verlaagt ten opzichte van Domino.

* Het kostte Exchange zes minuten om 15.000 nieuwe gebruikeraccounts aan te maken, vergeleken met 25 uur voor Domino R5, waarmee de administratiekosten drastisch worden gereduceerd.

* Exchange Server gebruikte tijdens het aanmaken van nieuwe gebruikeraccounts 97 procent minder diskruimte dan Domino R5, wat de hardwarekosten aanzienlijk verlaagt.

Bij alle tests werd gebruik gemaakt van de standaard SMTP- en POP3-protocollen, welke de basis vormen voor berichtenverkeer over Internet en tussen organisaties. Ze zijn tevens belangrijke bouwstenen voor de zich ontwikkelende application service provider-sector. SMTP en POP3 bieden tevens een consistente basis voor rechtstreekse prestatievergelijkingen tussen berichtensystemen.

Deze resultaten valideren de krachtige architectuur die gebruikt wordt binnen Exchange Server, waarvan binnen drie en een half jaar ruim 40 miljoen exemplaren zijn verkocht. Met een transactiedatabase voor volledige herstelfunctionaliteit en gespecialiseerde routing en aflevering van berichten, biedt Exchange Server een bedrijfszekere basis voor zowel zakelijk berichtenverkeer als oplossingen van application service providers. Het volledige rapport is te vinden op de website van ZD Labs, op www.zdnet.com/zdlabs/stories/main/0,8829,2352352,00.html.

Onderzoek toont betere prestaties en schaalbaarheid van Exchange Server 5.5 aan
Bij het onderzoek werden vele praktijkgerichte e-mail scenario's getest, waarbij gebruik werd gemaakt van configuraties die gebaseerd waren op gebruik binnen afdelingen en grote organisaties. Beide systemen draaiden op dezelfde hardwareconfiguratie, en de tests simuleerden maximaal 15.000 gebruikers die hun mail iedere 15 minuten controleerden en iedere 15 minuten een bericht verzonden aan drie ontvangers. De resultaten waren als volgt:


* De maximale doorvoorsnelheid van 45,05 berichten per seconde bedroeg bij Exchange 5.5 277 procent van de snelheid van Domino R5, welke een maximum van 16,22 berichten per seconde behaalde.

* De gemiddelde client-responstijd van Domino R5 nam toe tot ruim 10 seconden tijdens piekbelastingen, terwijl Exchange 5.5 een responstijd behield van minder dan 0,25 seconde.

* Exchange was in staat tijdens pieken ruim 12.500 gesimuleerde gebruikers te bedienen, vergeleken met 5.000 gebruikers op Domino R5.
* Bij het creëren van 15.000 gebruikersaccounts nam Domino R5 ongeveer 90 GB diskruimte in beslag, vergeleken met slechts 3 GB voor Exchange 5.5.

Microsoft
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en is marktleider op het gebied van software voor privé- en zakelijk computergebruik. Het bedrijf levert een brede reeks aan producten en diensten die ontwikkeld zijn om mensen meer mogelijkheden te bieden tot een prettiger en gemakkelijker gebruik van de computer, ongeacht waar, wanneer en hoe zij dat willen.

Deel: ' Onderzoek ZD Labs Exchange Server 5.5 beter dan Domino R5 '
Lees ook